Strijd over ondergrondse vuilcontainers beslecht door Raad van State: buurt krijgt gelijk

© Katharina van der Meer
Utrecht/Utrecht - Er is een einde gemaakt aan jarenlang gesteggel over ondergrondse vuilcontainers in de buurt van het Zocherpark. Bewoners van de Utrechtse binnenstad krijgen van de Raad van State gelijk. De vuilcontainers komen er niet.
De kwestie speelt al bijna twee jaar, sinds maart 2021. De gemeente wilde ondergrondse vuilcontainers plaatsen op de hoek van de Wijde Doelen en Nicolaasdwarsstraat. Omwonenden zagen dit helemaal niet zitten. Die zijn bang voor overlast zoals gasscherven, zwerfvuil, lawaai en stank.
Bovendien is er een speeltuin, basisschool en buitenschoolse opvang in de buurt. Vuilcontainers moeten worden geleegd en dat zou volgens omwonenden voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen, zeker met veel kinderen in de buurt. De betrokkenen stelden ook dat rijksmonument het Zocherpark gekoesterd moet worden.

Raad van State: College motiveerde het besluit niet goed

Het Utrechtse college wilde niet luisteren naar de bezwaren. In september 2021 verklaarde het college van B&W de bezwaren ongegrond. Maar omwonenden lieten het er niet bij zitten en stapten naar de rechter. Volgens de Raad van State is het eerdere besluit van het College niet goed gemotiveerd en in strijd met de rechtszekerheid.
Ook verwijst het College naar bepaalde richtlijnen voor het plaatsen van afvalcontainers, maar die richtlijnen zijn niet met elkaar in overeenstemming. Daarnaast zou niet duidelijk zijn welke richtlijnen en plaatsingscriteria van toepassing zijn en aan welke criteria het college van B&W die heeft getoetst.