Veel wegwerkzaamheden in Utrecht: kijk hier waar je in 2023 beter kan omrijden

© RTV Utrecht / Hannah Cammeraat
Utrecht - Grote projecten en kleinere werkzaamheden zorgen er de komende twaalf maanden voor dat Utrechtse wegen geregeld open liggen. In een brief aan de gemeenteraad kondigt het college de werkzaamheden aan die naar verwachting voor de meeste verkeershinder gaan zorgen in 2023 en 2024.
De gemeente werkt naar eigen zeggen aan "een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad". Om dat te bereiken gaan veel straten op de schop. Daarnaast zijn er de komende twee jaar ook onderhoudswerkzaamheden die voor verkeershinder zorgen.
De gemeente heeft daarbij drie gebieden aangewezen waar de meeste werkzaamheden zijn: Noordwest, Zuidwest en de binnenstad met het Stationsgebied. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zegt de gemeente, om overlast voor omwonenden, weggebruikers en bedrijven zoveel mogelijk te beperken. "Toch krijgt iedereen, van fietser tot vrachtwagenchauffeur, hiermee te maken."
© Gemeente Utrecht

Noordwest

In het noordwesten van de stad wordt bijvoorbeeld verder gewerkt aan de herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard. Daarvoor gaan onder andere de Joseph Haydnlaan, de Thomas á Kempisweg, de Cartesiusweg en de Marnixlaan en Marnixbrug op de schop. Ook zijn er rioleringswerkzaamheden op de Acaciastraat en de Ahornstraat.
In 2024 staat de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg op de planning. Ook legt Eneco warmtetransportbuizen aan op de Julianaparklaan, de Sweder van Zuylenweg en de Adriaan van Bergenstraat. Deze laatste werkzaamheden worden gecombineerd met de herinrichting van deze wegen.

Binnenstad/Stationsgebied

In 2023 wordt de watergang in de Van Sijpesteijntunnel een stuk breder. Uiteindelijk moet daar een verbinding komen tussen het water langs de Leidseweg, via het Smakkelaarsveld naar de Catharijnesingel. Er komen omleidingen voor fietsers op deze drukke fietsroute.
Stedin en Eneco hebben in de binnenstad op meerdere locaties werkzaamheden in de ondergrond gepland. Het betreft bijvoorbeeld werkzaamheden aan de stadsverwarming in de Haverstraat en aansluitend het vervangen van riolering. De werkzaamheden aan de werfkelders worden gecombineerd met noodzakelijke aanpassingen aan de kabels en leidingen bij de werven. Verder moet in 2023 de herinrichting van de Catharijnesingel klaar zijn.

Zuidwest

In dit gebied starten in 2023 de werkzaamheden aan de Socrateslaan. Deze weg wordt ingericht met "veel aandacht voor verkeersveiligheid en vergroening". In 2024 volgen de aanleg van de fietsstraat op de Jutfaseweg en de herinrichting van Europlaan Noord. Ook de bouw van de Merwedekanaalzone levert veel bouwverkeer op, dat via geschikte routes moet aan- en afrijden naar dit gebied. Door bouwprojecten rond de Croeselaan en in het Beurskwartier, is de komende jaren ook veel overlast van bouwverkeer.
Rijkswaterstaat is verder sinds juni 2022 bezig met de onderhoudswerkzaamheden aan de Galecopperbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal richting Arnhem. Deze duren in totaal anderhalf jaar. Rijkswaterstaat zorgt in overleg met de gemeente voor passende tijdelijke verkeersmaatregelen, gericht op het zoveel mogelijk beperken van de verkeershinder.

Anders reizen

"We zorgen dat fietsers en voetgangers ook tijdens werkzaamheden zoveel mogelijk hun weg kunnen vervolgen", schrijft de gemeente. Automobilisten zullen meer merken van de werkzaamheden. Zij worden daarom gewezen op 'alternatieve reisopties', zoals de fiets, het OV of deelmobiliteit. Welke projecten er allemaal worden aangepakt, is te vinden in de Meerjarenplanning Verkeershinder. Daar staan ook meer kaartjes met alle werkzaamheden.
© Gemeente Utrecht