Utrecht komt met voorstel voor alternatief verbreding A27: 'Zo hoeven we niet te tornen aan Amelisweerd'

Er is veel verzet tegen de verbreding van de A27.
Er is veel verzet tegen de verbreding van de A27. © Bas Teunissen
Utrecht - Geen verbreding van de betonnen tunnelbak van de A27 bij Amelisweerd, wel meer rijstroken, de omliggende wegen beter benutten en het autoverkeer intomen. Dat alternatief voor het omstreden Tracébesluit Ring Utrecht werd woensdagavond door de bestuurders van de provincie en de gemeente Utrecht gepresenteerd. Het gaat om een eerste verkenning, die nu verder moet worden onderzocht.
De verbreding van de A27 bij Amelisweerd is al jarenlang een beladen onderwerp, omdat er honderden historische bomen voor moeten worden gekapt. Zowel de Utrechtse gemeenteraad als de provincie zien dat niet zitten. De regio kreeg daardoor de ruimte van het Rijk om zelf met een gelijkwaardig alternatief te komen.

Groei afremmen

Het alternatief waar provincie en gemeente nu mee komen, is opgebouwd uit drie pijlers. De eerste daarvan is het inperken van de verwachte groei van het autoverkeer. Dat moet gebeuren door met name reizigers die binnen de regio reizen een goed alternatief te bieden. Zij vormen zo'n 28 procent van de weggebruikers op de A27 tijdens de ochtendspits, blijkt uit onderzoek.
Door hen te stimuleren meer thuis te werken of zich te verplaatsen op de fiets of met het openbaar vervoer, moet er meer ruimte komen voor reizigers die minder goede alternatieven hebben, hoopt gedeputeerde Arne Schaddelee. "Zo hoeven we niet te tornen aan Amelisweerd, een groene uitvalsbasis waar veel inwoners van stad en provincie aan gehecht zijn.”
Om dat te doen moet er wel flink worden geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in meer en beter openbaar vervoer, doorgaande fietsroutes om fietsen te stimuleren en zogenoemde mobiliteitshubs. Ook moeten er afspraken worden gemaakt met werkgevers, onderwijsinstellingen en grote publiekstrekkers zodat zij mensen aansporen niet, of in ieder geval niet in de spits, met de auto te komen. Rekeningrijden wordt ook als een belangrijke manier gezien om het autoverkeer in te tomen.

Binnen de bak

De tweede pijler is het verhogen van de capaciteit van de A27. In tegenstelling tot bij het originele plan moet dat gebeuren binnen de betonnen tunnelbak die er nu ligt. Het idee daarbij is dat het aantal rijstroken in zuidelijke richting uitgebreid wordt van vier naar zes. De rijstroken worden dan wel smaller, waardoor de maximale snelheid op de weg zal moeten worden verlaagd.
Ten slotte willen de provincie en de gemeente het netwerk van snelwegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen beter benutten. Door bijvoorbeeld meer verkeer met bestemming stad Utrecht over de Noordelijke Randweg Utrecht en de Waterlinieweg te leiden, moet er meer ruimte ontstaan voor het overige verkeer op de A27 tussen knooppunt Lunetten en Rijnsweerd.
Hierbij wordt wel meteen de kanttekening geplaatst dat dit er voor kan zorgen dat meer verkeer door woongebieden rijdt. Er moet daarom eerst nog worden onderzocht of deze maatregel niet leidt tot een verslechtering van de leefbaarheid van die gebieden.
Als je dezelfde vragen stelt als 10 of 15 jaar geleden, dan krijg je dezelfde antwoorden.
Arne Schaddelee, gedeputeerde
In de nieuwe plannen van provincie en gemeente staan ook een aantal zaken die nog niet in de huidige regelgeving opgenomen zijn. Voorbeeld daarvan is het betalen naar gebruik op de weg. De verwachting is dat dat tot minder weggebruikers op deze drukke weg leidt.
"We zoeken wel een beetje de grenzen op", zegt Schaddelee daarover. "Want als je dezelfde vragen stelt als 10 of 15 jaar geleden, dan krijg je dezelfde antwoorden. En ik denk dat de crux van vanavond is dat we met elkaar hebben geconcludeerd dat de wereld nogal is veranderd en de vraagstukken anders zijn.", doelt hij op het originele Tracébesluit, dat al uit 2006 stamt.
Daar is wethouder Lot van Hooijdonk het mee eens. "Om de regio op lange termijn bereikbaar te houden, moeten we op een andere manier naar mobiliteit durven kijken." Ze ziet in het nieuwe voorstel drie grote voordelen ten opzichte van het oude besluit. "De eerste is dat Amelisweerd niet verder wordt aangetast. Dat gaat echt heel veel mensen aan het hart, dat is heel tastbaar."
“Wat voor mensen wat minder tastbaar is, is wat voor mobiliteitssysteem we willen. Want dat heeft ook effect op binnen de stad, waar de ruimte voor nog meer auto's gewoon beperkt is", legt Van Hooijdonk uit. Ten slotte spelen ook nieuwe woningbouwprojecten een belangrijke rol. "We hebben ook gewoon een aantal ontwikkelingen gepland, precies op die plek waar ook het Tracébesluit over gaat. Bijvoorbeeld de A12-zone en Lunetten-Koningsweg. Dat zijn allemaal gebieden waar we woningen willen bouwen, misschien een buslijn of tramlijn willen aanleggen. Eigenlijk vinden wij dat je dat veel beter met elkaar in verband moet brengen dan bij het Tracébesluit gebeurt."

Politieke wil

Tijdens de technische briefing van vanavond kwam ook hoogleraar mobiliteit aan de Radboud Universiteit Henk Meurs aan het woord. Hij is als voorzitter van de expertcommissie betrokken bij het voorstel dat vanavond werd besproken. Volgens hem is het succes van het plan in hoge mate afhankelijk van in hoeverre de politiek ook bereid is ervoor te zorgen dat mensen daadwerkelijk minder de auto nemen. "De mate van sturing, en ook de hoeveelheid geld die je daaraan uitgeeft, bepaalt daarbij de uitkomst", drukte hij de aanwezige Staten- en gemeenteraadsleden op het hart.
De volgende stap is daadwerkelijk te onderzoeken wat de effecten van het alternatief zijn op de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de bestaande en nieuwe woongebieden rondom de Ring Utrecht. Op basis van deze resultaten wordt het daadwerkelijke alternatief samengesteld, dat dan de concurrentie aan moet gaan met het originele Tracébesluit uit 2006.
Het zal volgens Van Hooijdonk wel even duren voordat er daadwerkelijk werkzaamheden plaats gaan vinden op de A27 bij Amelisweerd. "Het huidige Tracébesluit is 17 jaar geleden begonnen. Dat zegt wel iets wat voor tijd je nodig hebt voor het hele proces. En dan ben je nog niet eens begonnen met uitvoeren. Het is wel zo dat omdat wij de bak bij Amelisweerd ongemoeid laten, het moeilijkste gedeelte wegvalt. Dat scheelt wel in de risico's en ook in de doorlooptijd."