Waterschap: minder muskusratten in de provincie

© Ramon Smits, Flickr (CC: by)
Utrecht - Het gaat goed met de muskusratvangst in Nederland. Dat zeggen de waterschappen in onze regio. In 2022 werden in onze provincie opnieuw meer muskusratten gevangen dan het jaar ervoor. Volgens de waterschappen blijkt uit onderzoek dat de totale populatie inmiddels aan het dalen is.
Muskusratten zijn een zogenoemde invasieve soort: ze horen hier eigenlijk niet. De diertjes hebben nauwelijks natuurlijke vijanden en planten zich snel voort. Waterschappen zijn daar niet blij mee, omdat de muskusratten flinke schade aan bijvoorbeeld dijken kunnen veroorzaken. Door de gangen die ze graven kan een dijk verzakken en in het ergste geval doorbreken.
Ook bedreigen de muskusratten de biodiversiteit. Ze eten bijvoorbeeld planten zoals riet en lisdodde, waardoor diersoorten zoals de Zwarte Stern of de Roerdomp minder eten overhouden. In de hele regio zijn daarom vele tientallen muskusrattenbestrijders dagelijks bezig de populatie in te dammen.
[article:Niet leuk, wel nodig: Ferry is muskusrattenbeheerder:3501764]

48.447 muskusratten gevangen

In het hele land werden vorig jaar in totaal 48.447 muskusratten gevangen, melden de waterschappen. Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Ook in Utrecht werden meer muskusratten gevangen, al was de stijging hier minder groot dan in andere regio's. Toch is dat volgens Berry Richter, teamleider muskusrattenbeheer in deze regio, geen reden tot zorg.
"Als vangsten gelijk blijven of minder stijgen is dit niet meteen een slecht teken", legt Richter uit. Belangrijker is hoe het met het totale aantal muskusratten gaat. En dat gaat in deze regio volgens hem de goede kant op. "Na een grondige analyse van verschillende gebieden in Utrecht kunnen we zeggen dat de restpopulatie lager is dan het voorjaar van 2022 en dat is een mooi resultaat."
De waterschappen willen de komende jaren het aantal muskusratten behoorlijk terugdringen. Het streven is in 2034 geen levensvatbare populatie meer te hebben, zoals de waterschappen dat noemen. "Dat is het geval als er minder dan vijfhonderd muskusratten per jaar worden gevangen."
Om dat voor elkaar te krijgen wordt van alles in de strijd gegooid. Zo werken de muskusrattenvangers onder meer met speurhonden en zelfs dna-technieken. Hierbij wordt water getest om te beoordelen of er in een bepaald gebied muskusratten aanwezig zijn en of ze maatregelen moeten nemen. Richter hoopt met zijn team in 2023 de vruchten van deze nieuwe investeringen te plukken. "Helemaal zullen de muskusratten niet verdwijnen, maar we willen de populatie natuurlijk wel zo ver mogelijk terug dringen."
Eind vorig jaar ging RTV Utrecht op pad met muskusrattenvanger Ferry: