Discussie op Leidsche Rijn College: wel of geen gebedsruimte in school?

Het Leidsche Rijn College zit aan de Maartvlinder, naast het Amaliapark.
Het Leidsche Rijn College zit aan de Maartvlinder, naast het Amaliapark. © leidscherijncollege.nl
Utrecht - Op het Leidsche Rijn College is discussie over de vraag of er een gebedsruimte moet komen voor leerlingen. Sommige scholieren vinden het een goed plan, maar de schoolleiding zelf ziet het niet zitten. Ondertussen bemoeien ook enkele partijen in de lokale politiek zich met de kwestie.
Het Leidsche Rijn College naast het Amaliapark is een openbare school. Veel leerlingen zijn islamitisch. Sommigen van hen willen graag een ruimte waar ze in alle rust kunnen bidden. De rector van de school ziet dat niet zitten. In een nieuwsbrief schreef hij dat hij niet wil dat leerlingen op school in gebed gaan.
Dat leidde tot veel commotie en een enquête op internet, die naar verluidt inmiddels bijna 1500 keer getekend is. Ook de gemeenteraad bemoeit zich met de zaak, raadslid Ismail el Abassi van DENK, stelde tijdens het vragenuur een serie vragen aan wethouder Eelco Eerenberg van D66. “Volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling moet bidden tijdens de pauze worden toegestaan”, zei El Abassi. “Er wordt feitelijk tegenhouden dat er in het gebouw en tijdens schoolactiviteiten gebeden wordt.” Hij vroeg de wethouder om actie te ondernemen richting de school.

Wel gebed, geen ruimte

Eerenberg liet blijken al contact te hebben gehad met de school over deze kwestie. Toch steunt hij de leerlingen niet in hun wens. “Er is eerder een uitspraak gedaan door de Commissie Gelijke Behandeling, de Commissie Rechten van de Mens. En die kwam tot het volgende oordeel: ‘Een school mag moslimleerlingen niet verbieden te bidden, maar heeft ook geen plicht om een speciale ruimte daarvoor ter beschikking te stellen’," zei de wethouder. Hij voegde eraan toe dat dit ook de lijn van het college is. Eerenberg heeft de school laten weten dat ze aan deze uitspraak moeten voldoen.
Volgens Eerenberg voldoet de school toch aan deze regeling omdat een vergelijkbare tekst is opgenomen in het leerlingenreglement. In een nieuwsbrief stond volgens DENK dat bidden niet was toegestaan. Die communicatie is inmiddels gecorrigeerd volgens Eerenberg.
De wethouder benadrukte dat het hier om een openbare school gaat, die zich bij levensbeschouwelijke kwesties neutraal dient op te stellen. Als de school een ruimte inricht voor moslim-jongeren om te bidden, dan komt die neutraliteit in gevaar.

Stilteruimte

Commissielid Noura Oul Fakir van BIJ1 wilde van de wethouder weten hoe dit beleid te rijmen is met de wens dat de stad inclusieve scholen heeft. In dat kader pleitte zij ervoor een dergelijke ruimte toch te faciliteren. Eerenberg zegt dat hij ook voor inclusiviteit staat, maar dat de neutraliteit van het openbaar onderwijs ook een groot goed is. Eerenberg gaf aan dat het een delicate discussie is, die wellicht niet past in het vluchtige debat van een vragenuurtje.
Ook Student & Starter benadrukte het inclusieve karakter van het onderwijs in de stad. Fractievoorzitter Esma Kendir probeerde tot een compromis te komen. Zij wilde een dergelijke ruimte geen gebedsruimte noemen, maar een ‘stilteruimte’.
Eelenberg vond dat een interessante gedachte, maar verwees terug naar de school, hij vindt dat zij die discussie intern moeten voeren tussen directie en leerlingen. “Ik wil dat de school en de schoolgemeenschap met elkaar dit gesprek voert, en met elkaar weegt hoe ze het met elkaar moeten doen”, zei Eelenberg. “Dan ga ik er van uit, ook na de contacten die ik deze week gehad heb met de school, dat men hier op een praktische en goede manier uitkomt die past bij het karakter van het openbaar onderwijs en recht doet aan de wens van deze leerlingen.”