Groot tekort aan woningen voor kwetsbare Utrechters

© Pixabay
Utrecht - De crisis op de Utrechtse woningmarkt bereikt een nieuw hoogtepunt. Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht verwacht dit jaar vijfhonderd woningen tekort te komen voor Utrechters in een kwetsbare positie. De gemeente verwacht dit jaar in totaal 1600 woningen nodig te hebben voor kwetsbare Utrechters, maar naar verwachting zijn er maar 1100 woningen beschikbaar voor deze groep, schrijft de gemeente. In totaal komen er in 2023 ongeveer 3600 woningen vrij op de sociale huurmarkt in Utrecht.

Toegenomen vraag en afname aanbod

Er zijn twee redenen te noemen voor het tekort. Om te beginnen geeft het rijk de gemeente opdracht om in 2023 veel meer statushouders te huisvesten dan in voorgaande jaren. In 2022 waren het er 479 in totaal. Voor de eerste helft van 2023 zijn het er al 433, met de verwachting dat er in de tweede helft van het jaar opnieuw veel statushouders gehuisvest moeten worden.
Daar tegenover staat er in 2023 minder woningen worden opgeleverd dan verwacht. De gemeente hield rekening met een toename van 1080 sociale huurwoningen in 2023. Maar nu blijkt dat dit er maar 480 zullen zijn. Daarnaast geven woningcorporaties aan dat het aantal huuropzeggingen terugloopt.

Lastige keuzes

"Om het tekort van 500 woonplekken in 2023 aan te pakken zijn extra, onconventionele maatregelen nodig. Dit betekent ook lastige keuzes maken," schrijft het Utrechtse college aan de gemeenteraad.
Wat die keuzes zijn, is nog niet bekend. Maar in augustus vorig jaar besloot de gemeente om tijdelijk woningnet te sluiten voor Utrechters. Alleen statushouders mochten toen reageren. Zo lukte het de gemeente om in korte tijd voor 490 mensen een plek te vinden.
"Het totaalpakket aan maatregelen moet een positief effect hebben voor alle woningzoekenden. Daarbinnen kijken we naar alle mogelijkheden voor individuele maatregelen. Het gaat in elk geval om meer groepen dan alleen statushouders."
Aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 verwacht het college met voorstellen te komen voor een concrete aanpak van dit probleem.