Nog geen concrete plannen voor sekswerk in Utrecht, maar de tippelzone komt terug

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - De gemeente Utrecht heeft nog geen enkel concreet plan om legaal sekswerk in Utrecht weer mogelijk te maken. Dat bleek tijdens een debat in de Utrechtse gemeenteraad waarin het rapport van de commissie Sorgdrager werd besproken. Dat onderzoek moest de impasse in de stad vlot trekken, die is ontstaan na het sluiten van de schuitjes op het Zandpad en de tippelzone aan de Europalaan. Wethouder Eelco Eerenberg verwacht dat hij in juni wel een aantal concrete plannen kan presenteren.
In 2013 liet voormalig burgemeester Aleid Wolfsen de seksboten bij het oude Zandpad sluiten. Er zou sprake zijn van ernstige misstanden zoals mensenhandel en uitbuiting. Ook de prostitutieramen in de Hardebollenstraat werden gesloten. De belofte was dat er vlakbij het Zandpad een nieuwe zone zou komen waar sekswerkers terecht zouden kunnen. Tot op heden is dat niet gelukt. In 2021 moest de Tippelzone aan de Europalaan dicht, om plaats te maken voor woningbouw. Een poging om elders in de stad een nieuwe tippelzone te openen kon rekenen op veel weerstand uit de samenleving.
Sindsdien zit de vierde stad van Nederland met nagenoeg geen enkele mogelijkheid voor sekswerkers om hun beroep op een legale manier uit te oefenen. Alleen een paar privéclubs bieden nog die mogelijkheid. Er zijn sterke aanwijzingen dat sekswerkers op aanzienlijke schaal illegaal in de stad actief zijn.

Kleinschalige tippelzone

De commissie Sorgdrager kwam vorig jaar met een rapport, met daarin zes verschillende aanbevelingen. De belangrijkste daarvan zijn dat nieuwe initiatieven kleinschalig moeten zijn, en moeten worden uitgetest in zogenoemde proeftuinen. Sorgdrager pleit er voor om raamprostitutie in de stad te herintroduceren. Ook vindt de commissie dat de mogelijkheid van kleinschalige straatprostitutie onderzocht moet worden.
De gemeenteraad besprak het rapport in een commissievergadering. Vandaag kwamen daarin wethouder Eelco Eerenberg en burgemeester Sharon Dijksma aan het woord. Beiden omarmde het rapport van Sorgdrager en zeiden de aanbevelingen te willen overnemen. Maar veel concreter dan dat werd het niet.
Want er lopen mensen om deze branche heen die echt kwaad in 't zin hebben. Wolven in schaapskleren.
Burgemeester Sharon Dijksma
Dijksma benadrukte nog maar eens de gevaren die gepaard gaan met sekswerk. Zij spreekt van sommige "roofdieren" die in de sector actief zijn op de achtergrond. "Sekswerk is gewoon werk en tegelijkertijd ook weer niet. Want er zitten natuurlijk risico's omheen", zei de burgmeester tegen de raad. "Mensen die in deze branche werken zijn kwetsbaar. Kwetsbaar voor mensenhandel of vormen van uitbuiting."
Dijksma wil de roofdieren op afstand houden. "Want er lopen mensen om deze branche heen die echt kwaad in 't zin hebben. En die niet altijd op afstand als zodanig herkenbaar zijn, wolven in schaapskleren." Bij het ontwikkelen van plannen moet wat haar betreft veel aandacht zijn voor de veiligheid van sekswerkers.
De praktische uitvoering voor het realiseren van werkplekken voor sekswerkers ligt bij wethouder Eelco Eerenberg. Hij zei toe om in mei of juni te komen met concretere plannen. Hij geeft aan dat het maken en realiseren van die plannen veel geld en inzet van ambtenaren kost. Bij het uitwerken van de plannen hanteert hij een driesporenbeleid.

Geschonden vertrouwen

Ten eerste wil hij het contact met de sekswerkers en de branche herstellen. Die is de afgelopen jaren ernstig beschadigd, sekswerkers hebben nauwelijks nog vertrouwen in de overheid.
Het tweede spoor betreft het thuiswerken. Dat mag nu niet in Utrecht, maar het is algemeen bekend dat het wel gebeurt. Eerenberg wil er voor zorgen dat de veiligheid van thuiswerkende sekswerkers wordt vergroot, maar ook dat er aandacht komt voor de overlast die dat mogelijk veroorzaakt in woongebieden.
Het derde spoor van zijn beleid betreft de proeftuinen. Dat moeten kleinschalige projecten worden voor raamprostitutie maar ook voor straatprostitutie. De raad had een groot aantal vragen aan de wethouder. Zo wilden partijen weten of hij al locaties op het oog had en of de wethouder kon aangeven welke proeftuinen hij wilde realiseren.
Eerenberg gaf aan dat hij niet alles tegelijk kan, maar dat hij eerst wil inzetten op proeftuinen die een hoge mate van kans hebben om te slagen. Locaties weet hij nog niet, maar dat zal in eerste instantie zeker niet bij het oude Zandpad zijn, al wil hij die locatie niet opgeven om in de toekomst alsnog een proeftuin te kunnen realiseren.
Ook andere toezeggingen deed hij nauwelijks. Zo wilde de Partij voor de Dieren graag dat een aantal bomen die gekapt zijn bij het Zandpad herplant zouden worden. DENK wil dat er geen enkele vorm van sekswerk komt, binnen een straal van 250 meter van een school. Beide verzoeken kan de wethouder niet honoreren.
© RTV Utrecht