'Helft jongeren denkt dat lachgasverbod geen invloed heeft op gebruik'

© RTV Utrecht / Riks Ozinga
Utrecht - Bijna de helft van de jongeren geeft aan dat het verbod op het bezitten, verkopen en vervoeren van lachgas geen invloed heeft op hun gebruik. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Jongeren en het lachgasverbod’ van stichting TeamAlert.
Zo kan veelvuldig gebruik leiden tot een dwarslaesie. Ook vinden er regelmatig forse ongelukken plaats door bestuurders die het bedwelmende middel tot zich hebben genomen. Sinds 1 januari is er een landelijk lachgasverbod. Eerder hadden al tal van gemeenten, waaronder ook Utrecht, zo'n verbod ingesteld.

Recreatief gebruik

TeamAlert onderzocht onder 667 jongeren in hoeverre ze denken dat het lachgasverbod invloed heeft op het lachgasgebruik van jongeren. Het verbod heeft als doel om het recreatief gebruik terug te dringen. De meerderheid van de jonge lachgasgebruikers (66 procent) verwacht echter niet dat het lachgasverbod zorgt voor een vermindering van het gebruik.
Bovendien geeft meer dan de helft van de gebruikers aan dat ze door het verbod niet van plan zijn hun eigen lachgasgebruik te verminderen. De niet-lachgasgebruikers hebben meer vertrouwen in het verbod. Ook denken meer niet-lachgasgebruikers (62 procent) dat de pakkans groter is geworden door het verbod dan de lachgasgebruikers (46 procent).
Jongeren gebruiken lachgas het vaakst op een feestje of bij anderen thuis. Daarnaast is ook de auto een erg populaire plek voor jongeren om lachgas te gebruiken, zegt TeamAlert. Wanneer jongeren in een geparkeerde auto lachgas gebruiken, is de stap om onder invloed te gaan rijden klein. Door het lachgasgebruik in de auto zijn er de afgelopen jaren tientallen doden en honderden gewonden gevallen bij verkeersongelukken.
Ruim twee op de vijf lachgasgebruikers in het verkeer is door het verbod van plan te stoppen met lachgasgebruik in de auto. Ook denkt bijna de helft van de lachgasgebruikers in de auto (45%) dat de pakkans met lachgas in het verkeer door het verbod groter wordt.

Handhaving van de politie

Om het lachgasgebruik onder jongeren terug te dringen, zijn verschillende maatregelen mogelijk. Uit het onderzoek blijkt dat vooral handhaving van de politie volgens jongeren een belangrijke rol speelt bij het verminderen van lachgasgebruik. Hierbij gaat het zowel om de handhaving van de verkoop van lachgas als het lachgasgebruik zelf.
Van de niet-lachgasgebruikers denkt een grote groep jongeren daarnaast dat het lachgasverbruik verminderd kan worden door de zichtbaarheid van lachgas op social media te verminderen. Van de lachgasgebruikers is een op de drie jongeren van mening dat geen enkele maatregel zorgt voor een vermindering van het lachgasgebruik.