Utrechtse bemiddelaars krijgen geen meldplicht voor discriminerende verhuurders

© Pixabay
Utrecht - Verhuurbemiddelaars in Utrecht krijgen geen meldplicht voor discriminerende verzoeken van verhuurders. Uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren, blijkt dat zo'n meldplicht geen effectieve manier is om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in een raadsbrief.
De gemeente Utrecht liet dit onderzoek doen naar aanleiding van een in 2020 aangenomen motie van onder anderen Rob Jetten (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks), waarin zij de regering opriepen "een meldplicht voor racistische of discriminerende verzoeken aan tussenpersonen op de arbeidsmarkt en de woningmarkt alsnog in het leven te roepen". Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vroeg gemeenten daarna te onderzoeken hoe effectief zo'n meldplicht op het gebied van huisvesting zou zijn.

Geen drijfveer

De onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat een meldplicht juridisch mogelijk is, maar verwachten dat het tot weinig meldingen zal leiden. Dit omdat het een complex onderwerp is en omdat er voor bemiddelaars geen drijfveer is om te melden. Zij lopen volgens de onderzoekers dan het risico hun klanten te verliezen.
Daarnaast voorzien zij problemen met de bewijslast. Zo zou een meldplicht er voor kunnen zorgen dat discriminerende verzoeken voortaan alleen nog mondeling worden doorgegeven, voor zover dat nu niet al het geval is. Bovendien is toezicht op deze vorm van discriminatie niet goed mogelijk en is het onderzoeken van eventuele meldingen tijdrovend en vergt het specifieke kennis en capaciteit die nu nog ontbreekt bij gemeenten.
Op basis van deze resultaten heeft de gemeente Utrecht besloten geen meldplicht in te voeren. Wel blijft het thema volgens het college hoog op de agenda staan en gaat de gemeente door met een aantal maatregelen die eind vorig jaar al zijn ingevoerd. Zo moeten begin dit jaar een sociale media- en postercampagne worden gestart in de stad om verhuurders en bemiddelaars bewust te maken van het probleem. Ook moeten de wervings- en selectieprocedures transparanter worden om zo discriminatie tegen te gaan.