Waterbedeffect: overlast Bollendak nu in Lombok, Utrechtse raad wil definitieve oplossing

© Google Streetview
Utrecht - Een deel van de overlastplegers onder het Bollendak bij station Utrecht Centraal veroorzaakt nu elders in de stad problemen. Bij de Timorkade in de wijk Lombok zijn de problemen dermate groot dat burgemeester Sharon Dijksma opnieuw moet ingrijpen. Dit keer met cameratoezicht en extra politiesurveillances. De Utrechtse gemeenteraad wil een permanente oplossing.
De groep die bij de Timorkade bestaat uit zo’n vijftien mannen, laat de gemeente weten. Een deel van die groep heeft niet de Nederlandse nationaliteit, ook zorgde een deel van de groep eerder voor overlast bij het Bollendak. "Maar dit geldt niet voor iedereen", aldus de gemeente. "Daarbij wisselt de samenstelling van de groep. Het is niet één-op-één een groep die afkomstig is van het Bollendak."
De overlast rond de Timorkade speelt volgens de gemeente enkele maanden. Het gaat om drugshandel, middelengebruik, intimidatie en vermoedelijk heling van gestolen spullen. Ook is er sprake van berovingen, winkeldiefstallen en babbeltrucs. De laatste tijd is de overlast wat minder, laten omwonenden weten aan RTV Utrecht.

Camera op verzoek

In een eerder stadium werd besloten het toezicht te verscherpen rond de Timorkade. Als aanvulling daarop pleitten agenten, handhavers, bewoners en ondernemers voor cameratoezicht. De burgemeester heeft gehoor gegeven aan die wens. Een flexibele camera uit Overvecht wordt nu ingezet bij de Timorkade in Lombok.
Het cameratoezicht dat nu wordt ingezet is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen. "Op dit moment bestaan die andere maatregelen uit extra toezicht door politie en boa’s. Daarnaast kijken maatschappelijke organisaties of zij iets voor deze groep kunnen betekenen. Aan de hand van de bevindingen komende periode wordt besloten of er nog andere maatregelen nodig zijn", laat de gemeente in een reactie weten.

Veiligelanders

Bij het Bollendak op het Stationsplein was afgelopen jaar sprake van steekincidenten, vechtpartijen, intimidatie, zakkenrollerij en winkeldiefstallen. Verschillende groepen bleken daarvoor verantwoordelijk, maar het grootste deel bestond uit veiligelanders, rondtrekkende asielzoekers die eigenlijk geen kans maken om in Nederland een verblijfsstatus te krijgen. Andere overlastplegers bij het Bollendak waren Oost-Europese arbeidsmigranten en verslaafden.
In september ging Dijksma over tot rigoureuze maatregelen in het stationsgebied, waaronder extra politie-inzet en handhavers en verblijfs- en gebiedsverboden. Daarnaast werd met het Rijk afgesproken om te kijken naar een landelijke aanpak van de veiligelanders. De overlast in het stationsgebied is verminderd, maar zeker niet weg.

Raadsvragen

VVD, CDA en PVV willen van het Utrechtse college weten hoe de vlag er precies bijhangt als het gaat om de groepen overlastgevers. "Het is wat mij betreft goed dat er nu flexibel cameratoezicht is in Lombok, maar de kans blijft zeer groot dat het probleem zich verplaatst", zegt VVD-raadslid Tess Meerding. Ze is vooral benieuwd naar de landelijke aanpak om veiligelanders terug naar het land herkomst te krijgen. "Dat zou wat mij betreft de beste oplossing zijn, dus ik ben benieuwd hoe het daar nu mee staat."
CDA-raadslid Bert van Steeg deelt die mening. "Ik heb ruim twee weken geleden met belangstelling naar de raadsinformatiebijeenkomst over de overlastproblemen gekeken." Daar sprak onder anderen Kees Loef, de aangestelde coördinator overlast asielzoekers. Hij had het onder meer over het heel dicht op de huid zitten van overlastplegers en een versnelde procedure waarbij criminele veiligelanders binnen acht dagen van "intake naar eindbeslissing" gaan.

Sober regime

Loef gaf hierbij aan dat de overlastgevers in die ruime week in een "sober regime" zitten "waarbij de deur niet opengaat". De ervaring leert volgens Loef dat in die acht dagen het merendeel ervoor kiest de procedure te beëindigen en daarmee het land te verlaten."
De uiteenzetting van Loef riep vragen op, want hoe ziet dat sobere regime er precies uit en is het niet hetzelfde als detentie? “Repressie hoeft niet onmenselijk te zijn. Dit komt op mij niet menselijk over”, zei D66-raadslid Venita Dada-Anthonij. Julia Kleinrensink, fractievoorzitter van GroenLinks, gebruikte soortgelijke woorden. Daarnaast werd de rechtsgeldigheid van de aanpak in twijfel getrokken.
CDA-raadslid Van Steeg is zeer benieuwd naar de precieze uitwerking van de landelijke plannen, want er moet een definitieve oplossing komen voor de overlastproblemen. "Het speelt niet alleen bij Timorkade, maar ook bij het Hieronymusplantsoen en Lucasbolwerk", aldus het raadslid. Eerder waren er ook incidenten in de tunnel bij de Ganzenmarkt.