Burgemeester Dijksma in nieuwjaarstoespraak: 'Utrecht verkeert in een multi-crisis'

Utrecht - Utrecht heeft nog veel te doen om grote problemen op te lossen. Die boodschap had burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht vanavond in haar nieuwjaarspeech. Zij noemt de situatie waarin de stad verkeert een 'multi-crisis'. Toch is ze vooral trots op de stad, de burgemeester roept alle inwoners op om die trots uit te dragen.
In haar speech ging Dijksma uitgebreid in op de problemen die achter ons liggen, zoals de coronapandemie en de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. De burgemeester sprak haar waardering uit aan de ambtenaren die de afgelopen twee jaar hard hebben gewerkt. Maar ze had ook een goed woord voor specifieke inwoners in de stad die zich inzetten voor de ander.

Voor het eerst

De traditionele nieuwjaarsreceptie kon de afgelopen twee jaar niet doorgaan, vanwege corona. Ook daar stond Dijksma bij stil. "Het is inderdaad de eerste keer dat ik als burgemeester het nieuwe jaar mag aftrappen met zóveel mensen bij elkaar", zei de burgemeester in de hal van het Spoorwegmuseum. "Eindelijk, zou ik willen zeggen! Ik mag deze ambtsketen nu twee jaar dragen, maar 2022 was in veel opzichten ‘het eerste jaar’."
Vertel de komende tijd eens aan minstens drie mensen buiten de stad over waar jíj trots op bent in Utrecht
Burgemeester Sharon Dijksma
Kijkend naar de toekomst benadrukte Dijksma dat de stad, na de vluchtelingen en corona, nog andere grote opgaven wacht. "De moeilijke omstandigheden zijn helaas echt nog niet voorbij. Want er blijven grote opgaven op ons afkomen: complexe puzzels rond energie, leefbaarheid, veiligheid - en zeker de impact van klimaatverandering", zei de burgmeester voor een gehoor van sleutelfiguren uit de Utrechtse samenleving. "Ik noem het soms een multi-crisis: dat klinkt ernstig - en soms is dat het ook wel."

Schaalsprong OV

Dijksma benadrukte dat het geen goede oplossing is om bij de pakken neer te zitten. Ze had een compliment voor de nieuwe gemeenteraad en wethouders die na de verkiezingen van vorig jaar aantraden. Volgens haar vatten zij de koe bij de horens, zoals met extra aandacht voor openbaar vervoer. "Dit zijn voor mij sterke voorbeelden van omgaan met onzekerheden. Dat je je er niet door laat verlammen, maar juist in het diepe durft te springen. En geloof me: die durf betaalt zich altijd uit."
Dijksma, die voor haar burgemeestersambt geen speciale band met de Domstad had, vraagt de inwoners om ambassadeur van de stad te worden. "Vertel de komende tijd eens aan minstens drie mensen buiten de stad over waar jíj trots op bent in Utrecht."