Herstel, vernieuwing en groei na corona: 4 ton naar Utrechtse jongerencultuur

© RTV Utrecht
Utrecht - Elf Utrechtse culturele instellingen die jongerencultuur aanbieden krijgen in totaal vier ton extra in 2023. Het gaat om De Nijverheid, Freedom City, Kunstbende, La Cassette, Landhuis Oud Amelisweerd, Slow Fashion, Studio Figur, Unchain The Tigers, VechtclubXL, Vocal Statements en Zuilens Fanfare Orkest.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakte eind dit jaar 14,6 miljoen euro vrij voor jongerencultuur met het oog op "herstel, vernieuwing en groei na corona".
Om aanspraak te maken op het extra budget daagde Utrecht culturele instellingen uit om plannen in te dienen om groepen jongeren tussen de 14 en 27 jaar te trekken die nu nog drempels ervaren bij cultuurdeelname. De nadruk lag op diversiteit en inclusie. Niet alleen voor wat betreft makers, ook wat betreft publiek. In totaal zijn 51 plannen ingediend en beoordeeld door de afdeling Culturele Zaken van de gemeente.
Wethouder Eva Oosters van Cultuur: “Jongeren hebben in de coronaperiode veel moeten missen op cultureel vlak. En dat terwijl cultuur juist ontzettend belangrijk is voor ontmoeting, persoonlijke ontwikkeling en het algeheel welzijn. Deze impuls is dus niet alleen hartstikke welkom, maar hard nodig."