Personeelstekort in de kinderopvang onverminderd groot, Utrecht zoekt oplossingen

© RTV Utrecht
Utrecht - Het beter spreiden van de drukte bij de kinderopvang en het aantrekken van bijvoorbeeld mensen met een uitkering om in de kinderopvang te gaan werken, zijn mogelijke oplossingen voor het personeelstekort in de kinderopvang. Die oplossingen vloeien voort uit een gesprek tussen de Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg van onderwijs en ondernemers uit de kinderopvang, gastouderbureaus en andere betrokken partijen over het personeelstekort in de sector.
Die oplossingen zijn hard nodig, want de verwachting is dat er in 2031 in de drie regio's Amersfoort-Eemland, Gooi & Vechtstreek en Midden-Utrecht en omgeving een tekort van 600 medewerkers in de kinderopvang is.
Eén van de oplossingen voor dit probleem is het vinden en opleiden van personeel op plekken waar dat nu nog weinig gebeurt. Bijvoorbeeld door meer mensen met een mbo-2 opleiding in te zetten en mensen met een uitkering voorlichting te geven over het werk in de kinderopvang.
Daarnaast moeten er meer plekken bij gastouders worden gecreëerd en professionals aan de stad worden gebonden. Het gebrek aan geschikte woningen en parkeerplekken zitten dat in de weg.

Piekuren

Veel ouders brengen hun kinderen op dinsdag en donderdag naar de opvang. Die piekmomenten vormen een probleem in de kinderopvang, het beschikbare personeel kan de drukte op dat moment niet aan. Een mogelijke oplossing is het spreiden van de schoolweek over vijf even lange dagen. Ook zou het helpen als werkgevers medewerkers stimuleren op woensdag of vrijdag te werken, en het makkelijker te maken om op andere doordeweekse dagen niet te werken.
Een ander heikel punt zijn de strikte regels in de kinderopvang, bijvoorbeeld over hoeveel medewerkers er op een groep moeten staan. Volgens de gemeente gaven de kinderopvangaanbieders tijdens de bijeenkomst een duidelijks signaal af: de focus op kwaliteit zonder aangepaste regelgeving betekent in de praktijk dat er minder opvangplaatsen beschikbaar zijn. De ondernemers hebben behoefte aan proeftuin. De eventuele mogelijkheden hiervoor wil de gemeente met het Rijk bespreken.
Utrecht gaat nog verder met de sector in gesprek over de knelpunten om te kijken of de gemeente een bijdrage kan leveren aan de oplossing. In de eerste helft van 2023 overleggen de partijen opnieuw over de huidige stand van zaken.
Het personeelstekort in de kinderopvang explodeert. In 2019 werden er nog 28 nieuwe kinderopvangmedewerkers gezocht in de provincie, in november waren dat er zo'n 450. De gevolgen hiervan zijn bijvoorbeeld dat ouders minder uren werken dan ze zouden willen of noodgedwongen thuis werken.