Ook motie tegen betaald parkeren in Utrecht verandert plannen gemeente niet

© ANP Foto
Utrecht - Een motie om te stoppen met het plan om betaald parkeren in te voeren in heel Utrecht, is gisteravond niet aangenomen door de gemeenteraad. De plannen om betaald parkeren in de hele gemeente in te voeren worden dus doorgezet.
DENK, de PVV en Utrecht Solidair dienden die motie in, onder meer omdat het invoeren van het plan volgens hen veel inwoners hard in de portemonnee zal raken.
In november presenteerde het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) via een raadsbrief de plannen om als eerste stad van Nederland in de hele stad betaald parkeren in te voeren. Het duurt waarschijnlijk nog wel tot 2024 voordat de plannen werkelijkheid worden, maar het betaald parkeren houdt sindsdien de gemoederen flink bezig. Een petitie tegen de het voorgenomen plan werd inmiddels al zo'n 20.000 keer ondertekend.
Vorige week liet wethouder Lot van Hooijdonk al weten dat de petitie weinig zal veranderen. Parkeergeld is een belasting en daar heeft de burger in principe geen invloed op, zei de wethouder toen. Toch besloten drie partijen een motie tegen de invoering in te dienen, die gisteravond werd behandeld.

Olievlek

Naast het feit dat veel inwoners volgens de PVV, DENK en Utrecht Solidair financieel hard geraakt zouden worden door de maatregel, leidt de invoering er volgens hen ook toe dat cruciale beroepsgroepen, zoals leerkrachten, wellicht niet meer in Utrecht willen werken. Ook zou het de eenzaamheid vergroten, druist het in tegen de participatiegedachte en doet het afbreuk aan het vertrouwen in de politiek, stellen de partijen in de motie.
Belangrijke reden om het betaald parkeren wél in te voeren, is het verlagen van de parkeerdruk in de hele stad. Volgens David Bosch, fractievoorzitter van de PVV, is dat geen argument. "Afgelopen jaren is het als een olievlek over de stad aan het uitbreiden. Feitelijk is de ervaren parkeerdruk de reden dat bewoners aan de gemeente vragen om betaald parkeren. Maar die druk ontstaat vaak doordat het vorige gebied betaald parkeren heeft ingevoerd en er dan weer druk ontstaat op het gebied ernaast."
De oplossing volgens hem: minder in plaats van meer gebieden waar je moet betalen om te mogen parkeren. "Echter kun je ook stellen dat als de olievlek niet geforceerd ooit begonnen was, dan was de druk hier ook nooit zo ontstaan." In de binnenstad is betaald parkeren volgens Bosch geen probleem, die is goed bereikbaar met bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Daarbuiten zou parkeren in zijn ogen gratis moeten zijn.

Keuzevrijheid inwoners

Vooral in wijken waar nu geen parkeerdruk is, zoals Leidsche Rijn, Overvecht en Lunetten, is volgens de partijen geen enkele reden om nu betaald parkeren in te voeren. "Dit college heeft een missie tegen de auto en daarmee de keuzevrijheid van inwoners. Veel mensen hebben een auto nou eenmaal nodig, bijvoorbeeld om op hun werk te komen. Betaald parkeren in de hele stad invoeren is bizar en op veel plaatsen totaal onnodig."
Van Hooijdonk liet in reactie op de motie weten dat er een financieel probleem ontstaat als de motie wordt aangenomen, omdat de inkomsten al in de begroting zijn verwerkt. "Maar los daarvan is het een bewuste keuze om meer te werken aan het verduurzamen van de manier waarop we mensen verplaatsen. Aan autogebruik zitten ook maatschappelijke kosten en nadelen, en op deze manier betaalt de gebruiker voor die kosten."
Ze riep de raad dan ook om niet in te stemmen met de motie. "Het doet en de beleidsdoelen teniet die we hebben, maar is ook financieel onverantwoord." De gemeenteraad besloot aan die oproep gehoor te geven.