Oppositie kraakt Utrechtse coalitie, tevredenheid over burgemeester Dijksma

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - De Utrechtse oppositie is niet te spreken over het beleid van de huidige Utrechtse coalitie. Dat blijkt uit een radio-uitzending op Bingo FM en een enquête onder de Utrechtse politieke partijen. Kritiek is er op de plannen voor betaald parkeren, op participatie en de woningbouwopgave. Als het om de personen gaat, is de oppositie heel blij met burgemeester Sharon Dijksma, zij krijgt als rapportcijfer een 7,7.
In maart van dit jaar waren er verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Daar verloren GroenLinks en D66 zetels, maar toch gingen zij verder in een nieuwe coalitie die werd aangevuld met Student & Starter en de PvdA. In het programma Stadhuisplein op Bingo FM keken drie oppositiepartijen terug op het eerste half jaar van deze coalitie.

Waardeloze participatie

Nieuwkomer Ruud Maas van Volt is bescheiden in zijn kritiek, maar haalt toch fors uit naar de coalitie als het gaat om participatie. "Wat absoluut niet goed gaat in deze gemeente is hoe ze omgaan met participatie, hoe er gevraagd wordt aan burgers om mee te praten over dingen, en dan wordt vervolgens precies anders besloten", zei Maas in de uitzending. Hij doelt daarmee op projecten zoals de Weerdsingel OZ, het Ledig Erf, of de windmolens in Rijnenburg. "Ik begrijp het echt niet. Verplaats de tekentafels van het stadskantoor naar de straten en de pleinen."
Het CDA is vooral boos over het feit dat deze coalitie de beloftes over woningbouw niet nakomt. "Ik zou zeggen dat het college op dit moment de ambities niet waar maakt. Ik zie wel dat er pogingen worden gedaan", zei fractievoorzitter Jantine Zwinkels in de uitzending, maar ze vindt dat er te veel wordt gekeken naar sociale woningbouw. "Vanuit het CDA zeggen wij, kijk wat breder. Je moet ook kijken naar betaalbare koopwoningen, naar het middensegment. Zodat mensen ook kunnen doorstromen."
Verbazing is er in de radio-uitzending over de PvdA. Die partij voerde vier jaar lang campagne om een blok huizen aan de Croeselaan te sparen voor de sloopkogel. Maar nu ze in de nieuwe coalitie zitten, gaan ze akkoord met juist de sloop van deze huizen.
David Bosch van de PVV, maakt zich boos over de plannen van dit college om betaald parkeren in te voeren in de hele stad. "Waar wij natuurlijk helemaal tegen zijn is de invoering van betaald parkeren in gebieden waar helemaal geen problemen zijn, zoals Vleuten De Meern en Leidsche Rijn." Bosch betoogt dat betaald parkeren normaal gesproken wordt ingevoerd om parkeerproblemen op te lossen. "Maar daar is in die gebieden helemaal geen sprake van." Hij denkt dat het college niets anders doet dan de auto de stad uit pesten.

Kerstrapport

Traditioneel komt RTV Utrecht aan het eind van het jaar met een Kerstrapport voor de Utrechtse burgemeester en wethouders. Dit jaar vroegen we de vijftien gemeenteraadsfracties om cijfers te geven aan de wethouders. Alle coalitiepartijen (GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie) weigerden mee te doen aan deze verkiezing. Van de oppositie deden zeven van de tien partijen wel mee. De redactie van RTV Utrecht heeft geoordeeld dat te weinig partijen hebben meegedaan om een volledig Kerstrapport te presenteren, maar de gemiddelde eindcijfers willen we u niet onthouden.
Wij zijn erg te spreken over Sharon Dijksma
Jantine Zwinkels (CDA)
Volgens de oppositie is de beste bestuurder van de stad burgemeester Sharon Dijksma (PvdA), zij scoort een 7,7. Ze wordt op de voet gevolgd door nieuwkomer Dennis de Vries (PvdA). Deze wethouder krijgt een 7,5. De middenmoot wordt gevormd door één man, Eelco Eerenberg (D66), die ook in de vorige periode wethouder was, hij scoort een 7,0. Deze drie bestuurders krijgen dus een ruime voldoende.
Jantine Zwinkels: "Wij zijn erg te spreken over Sharon Dijksma. Ze moest misschien even wennen aan haar rol, maar alle lof voor hoe ze het heeft opgepakt."

Een zesje

Een viertal wethouders krijgen van de oppositiepartijen een magere voldoende. Oud-raadslid Susanne Schilderman (D66) scoort een 6,4. Eva Oosters (Student & Starter) en Rachel Streefland (ChristenUnie) krijgen beiden een 6,3. Ze zaten allebei ook eerder in de Utrechtse gemeenteraad. Linda Voorman (GroenLinks) is bijna vijf jaar wethouder in Utrecht. Zij krijgt met 6,0 nog net een voldoende.
Volgens de drie oppositieleden in de uitzending hebben deze vier dames de afgelopen maanden foutjes gemaakt, die deels te duiden zijn als beginnersfouten. Zo kreeg Suzanne Schilderman een deel van de gemeenteraad over zich heen toen ze vergat te vertellen dat ze een extra potje geld beschikbaar had. Rachel Streefland deed het volgens de PVV niet goed in de zaak rond de statushouders die hun baan opzegden toen ze met voorrang een huurwoning kregen.
Onderaan de lijst staat, net als voorgaande jaren, wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks). Zij is de oudgediende van dit college, waar ze al bijna negen jaar in zit. Geen enkele oppositiepartij gaf haar een voldoende, de cijfers varieerden van een 1 tot een 5. Gemiddeld komt de wethouder niet verder dan een 3,2.

Geen ambitie

De drie fractievoorzitters in de uitzending zijn het er over eens dat Van Hooijdonk geen voldoende verdient. Ze verbazen zich er over dat Van Hooijdonk toch weer een plekje kreeg in het college.
De Partij voor de Dieren wilde niet meedoen aan de enquête over het college. De partij heeft wel een oordeel. In een schriftelijke reactie lieten ze weten de hele coalitie niets te vinden. "Wel geven we graag een dikke onvoldoende aan het hele college vanwege de aanpak van de klimaatcrisis", zei fractievoorzitter Maarten van Heuven. "Dit college kiest ervoor de ambitie om klimaatneutraal te zijn te schrappen."