Utrechtse gemeenteraad nog niet overtuigd van asfalt voor Weerdsingel OZ

© Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - De participatie met bewoners van de Weerdsingel Oostzijde in Utrecht is faliekant mislukt. Daar zijn vriend en vijand in de Utrechtse gemeenteraad het roerend over eens. En zelfs verantwoordelijk wethouder Lot van Hooijdonk geeft toe dat er dingen niet goed gegaan zijn. Over de vraag of de straatstenen op het monumentaal stukje van de binnenstad vervangen moeten worden door asfalt, zoals GroenLinks graag wil, daar is de gemeenteraad een stuk minder eensgezind over.
De gemeenteraad vergaderde vandaag in het oude stadhuis over de kwestie. Er ligt nog geen concreet plan voor het stuk singel, maar partijen wilden graag met elkaar en de wethouder in gesprek over de manier waarop de buurt betrokken is bij het herinrichten van de wijk.

Monumentaal

Het is een fraai stukje Utrecht, ook daar is iedereen het over eens. De straat is onderdeel van de singel rond de stad, ontworpen door de beroemde architect Zocher. Er staan lommerrijke bomen er is een talud naar het water, en aan de andere kant staan huizen die de honderd jaar met gemak aantikken. Daartussen ligt een strook straatstenen waar fietsers en auto’s tot nu toe prima samenleven, volgens de bewoners. Het geheel wordt onderbroken door een rotonde, die volop begroeid is met struiken en bomen.
Dat moet allemaal anders, als het aan wethouder Van Hooijdonk ligt. De GroenLinksbestuurder vindt de Weerdsingel OZ een belangrijke fietsroute, en om ervoor te zorgen dat nog meer fietsers voor die route kiezen, moeten de keien plaatsmaken voor glad rood asfalt en moet de rotonde een simpele kruising worden, zodat fietsers sneller kunnen doorrijden.
Tekst loopt door na de afbeelding
© 'Marc van Rossum du Chattel'
De bewoners zien dat anders. Zij denken al jaren constructief mee, komen met eigen plannen en nemen deel aan particpatiegesprekken. Hun plannen worden ondersteund door vele duizenden buurtbewoners die hun handtekening onder een petitie zetten. De bewoners willen geen asfalt, maar willen de steentjes behouden, net als de rotonde midden in hun wijk. De bewoners vrezen dat niet alleen de fietsers harder gaan rijden op asfalt, maar ook de auto’s. Ze dragen als voorbeeld de Koekoekstraat aan. Die loopt dwars door hun wijk en is eerder al geasfalteerd.

Beschamend

Dit waren vandaag de uitgangspunten voor het debat in de gemeenteraad. Gert Dijkstra van EenUtrecht trapte het debat in de raadszaal af. Vanaf het spreekgestoelte beweerde hij dat het vertrouwen in de overheid en de politiek geschaad is door de mislukte inspraak op de Weerdsingel. “Je draait zo de participatie de nek om”, wierp hij Van Hooijdonk voor de voeten. “De opstelling van de wethouder is beschamend.” Waar hij zich vooral boos over maakt is het feit dat Van Hooijdonk de actieve bewoners ‘wegzet als een kleine boze groep roeptoeters’.
EenUtrecht diende twee moties in. Eentje daarvan geeft meer waarde aan de inbreng van de bewoners, en roept de wethouder op om: “Het voorgestelde alternatief van bewoners, met daarin onder andere een rotonde, fiets- en milieuvriendelijke klinkers en aanvullende snelheidsremmende maatregelen, als volwaardig ontwerp uit te laten werken.”
Charlotte Passier van Volt zit net als Dijkstra in de oppositie. Zij rekent het Van Hooijdonk vooral aan dat ze niets met de petitie doet. “Daardoor voelen 3840 Utrechters zich niet gehoord”, betoogde zij. Lisanne Snippe van de Partij voor de Dieren gaat nog een stap verder. Zij vindt de keuze voor asfalt fout omdat dit onnodig vervuilend is. Ook Snippe kwam met twee moties, waarvan één de wethouder vraagt: “Bij de herinrichting van de Weerdsingel Oostzijde natuurvriendelijke oevers aan te leggen.” Of de moties een meerderheid krijgen is nog maar de vraag. De stemming daarvan is pas aan het eind van de vergadering, vanavond laat.
3840 Utrechters voelen zich niet gehoord
Charotte Passier (Raadslid Volt)
Dit tot ongenoegen van de bewoners van de Weerdsingel OZ, die op de tribune zaten, zij hadden graag gezien dat er direct gestemd zou worden. Maar meer nog waren ze boos over de antwoorden van Van Hooijdonk. De wethouder beweerde dat de participatie niet zo dramatisch is verlopen als door een deel van de raad wordt geschetst. Zo zei ze dat het proces niet twee keer is afgebroken. En dat is niet waar, zeggen de vertegenwoordigers van de buurt, die bij het debat aanwezig waren. “De wethouder geeft de situatie niet juist weer. Er is wel degelijk twee keer sprake van geweest dat de gemeente het participatieproces heeft afgebroken”, zegt Wouter de Jong, een van de actieve buurtbewoners. “Het moest in één geval zelfs met de inzet van een advocaat vlot getrokken worden.” Ook het CDA kraakt de opstelling van de wethouder. Raadslid Bert van Steeg noemde de opstelling van Van Hooijdonk ‘ideologische vooringenomenheid’.

Meer asfalt

Het lijkt erop dat de coalitiepartijen de wethouder blijven steunen. Opmerkelijk is daarbij de rol van de PvdA. Die partij stond voor de verkiezingen nog onvoorwaardelijk aan de kant van de bewoners. Maar inmiddels doet de partij mee aan de stadsregering en kiezen ze nu voorzichtig de kant van het college. D66 wil graag nog overtuigd worden door Van Hooijdonk dat asfalt echt veel beter is. Maar niets wijst erop dat de Democraten de wethouder terug gaan fluiten, en haar dwingen om het toch bij steentjes te houden. Van GroenLinks is al langer bekend dat die een groot voorstander zijn van meer asfalt op de Weerdsingel OZ.