Utrechtse oppositie woedend over miljoen kostende bezwaarblunder: 'Gemeente houdt zich niet aan de regels'

© Pixabay
Utrecht - Het vertrouwen in de gemeente Utrecht heeft een flinke deuk opgelopen, vindt de oppositie in de Utrechtse gemeenteraad. Met name de VVD en het CDA trokken fel van leer tijdens een debat over de zaak van een Utrechter die een miljoen euro aan dwangsommen kreeg toegewezen omdat de gemeente niet op tijd op zijn bezwaren reageerde. Oppositiepartijen hebben stevige kritiek op het handelen van het college. Wethouder Rachel Streefland (ChristenUnie) trok het boetekleed aan en beloofde beterschap.
VVD'er Margeet Ramaker trok fel van leer in het debat. “Dit is een deuk in ons vertrouwen in de gemeente Utrecht, die zich niet aan de regels houdt.” De Utrechtse VVD maakt zich niet alleen boos over de gang van zaken rond de bewoner van de stad, maar ook over de manier waarop de raad geïnformeerd wordt. “De VVD neemt het college kwalijk dat de raad met een raadsbrief met geheime bijlage is geïnformeerd”, zei het raadslid. “Kwalijk omdat dit geheimhouden naar ons inziens niet nodig was aangezien de rechtbank in het openbaar uitspraak zou doen. Kwalijk omdat op deze manier de VVD denkt dat de raad tandeloos wordt gemaakt.” En dat laatste is een ernstig verwijt, de raad zou zijn controlerende taak niet naar behoren kunnen uitvoeren, volgens de liberalen.

Verspilling

Hessel Stellinga van het CDA zei behoorlijk geschrokken te zijn. “We rekenen dit het college zwaar aan, dit had kunnen en moeten worden voorkomen, en dat is ernstig”, zei de Christendemocraat tijdens de commissievergadering. “Bijna een miljoen euro aan belastinggeld verspild, omdat er niet tijdig wordt ingegrepen.” Ook hij vindt dat de beantwoording van vragen van de raad door het college tekortschiet: “Het is mooi geformuleerd, maar verklaart helemaal niets.”
Het CDA verwijt het college een gebrek aan daadkracht en assertiviteit. Ook is er geen vertrouwen dat het in de toekomst beter gaat. Over de gekozen oplossing zegt Stellinga: “Dit is te vrijblijvend en daarnaast is het onjuist.” Diverse partijen in de raad sloten zich aan bij de kritiek, zoals EenUtrecht en Utrecht Solidair.

Waar draait het om? Twee bewoners van de binnenstad van Utrecht worden in 2017 door de gemeente gemaand iets aan het achterstallig onderhoud van hun huis te doen. Eén van de twee zegt dat de fundering van het huis van de buurman niet goed is, en vraagt de gemeente om daartegen op te treden. ‘Handhaven’ heet dat. Maar dat doet de gemeente niet. Vervolgens maakt de klagende bewoner bezwaar en vraagt de gemeente een uitspraak te doen. Daarna volgen er meer bezwaren. Ook doet de bewoner een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. En ook daar laat de gemeente steken vallen, ze reageren niet of te laat. En dat legt de bewoner voor aan de rechter, die vervolgens met dwangsommen komt. Als de gemeente niet voor een bepaalde termijn antwoord geeft of een besluit neemt, dan moet de dwangsom betaald worden. En dan is de gemeente nog steeds hardleers, en doet niet wat de rechter ze opdraagt. Uiteindelijk heeft de binnenstadsbewoner recht op een bedrag van ongeveer een miljoen euro.

Wethouder Rachel Streefland (ChristenUnie) trekt zich de kritiek van de oppositie aan, ze deelt de mening van de VVD dat dit een enorme teleurstelling is. “Er is hier iets niet goed gegaan. En dus moet het uitgezocht worden”, zei de wethouder in de raadszaal. Dat onderzoek was al eerder aangekondigd en wordt gedaan door een extern bureau. Die maakt een zogenoemd feiten-relaas van de gebeurtenissen in de casus van de binnenstadbewoner. Dat onderzoek moet in januari klaar zijn.

Overspannen arbeidsmarkt

Wethouder Streefland laat weten de gang van zaken "zeer te betreuren". "Dit was echt foute boel.” Om vervolgens wel met verzachtende omstandigheden te komen. “We zien een toename van bezwaar en beroep met name als het gaat om ondergrondse afvalcontainers en de extra terrassen die tijdens corona opgezet mochten worden.” Daarnaast heeft de gemeente last van de overspannen arbeidsmarkt. Volgens de wethouder is het lastig om "kwaliteit binnen te houden", omdat goede juristen bij de gemeente weggekaapt worden. Ook voert de wethouder aan dat de interne procedures verbeterd zijn, en dat er eerder geacteerd wordt op dossiers die een probleem dreigen te worden.
Ik betreur het zeer! Dit was echt foute boel.
Wethouder Rachel Streefland (ChristenUnie)
Overigens is het niet helemaal terecht dat Streefland de tik op de vingers van de raad in ontvangst mocht nemen. Zij is pas sinds begin dit jaar wethouder, terwijl de zaak al sinds 2017 loopt. Daarnaast is zij maar deels verantwoordelijk voor dit dossier, dat voor de rest bij wethouder Eelco Eerenberg (D66) rust.