SportUtrecht: 'VOG verplicht stellen is niet dé oplossing voor een veiligere sportclub'

© RTV Utrecht
Utrecht - Minister Helder wil dat alle trainers en bestuurders in de sportwereld een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten zien. SportUtrecht staat achter deze keuze, maar vindt dat er meerdere aspecten zitten aan sociale veiligheid binnen sportverenigingen: "Het zit hem niet alleen in regels die je vooraf kan vaststellen, maar vooral in het gesprek met elkaar aangaan binnen de vereniging."
Als het aan minister Helder ligt, wordt een verplicht VOG in het nieuwe Nationaal Sportakkoord opgenomen. Tot nu toe is een VOG alleen verplicht in de topsport. Met het verplicht stellen van de VOG wil de minister de misstanden in de sportwereld aangaan. In Utrecht vraagt iets minder dan de helft van alle sportverenigingen een VOG aan voor de vrijwilligers of personeel van hun club. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse vitaliteitsenquête die SportUtrecht heeft afgenomen onder Utrechtse sportclubs.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafbare feiten heeft gepleegd. De verklaring is wettelijk verplicht voor onder andere onderwijzers, gastouders en chauffeurs. Ook zorgpersoneel en mensen die werken met vertrouwelijke gegevens hebben een VOG nodig.

Rol van de vereniging

Mats Meijerhof is sportclubadviseur bij SportUtrecht en vindt het goed dat er meer aandacht wordt besteed aan sociale veiligheid binnen de sport. "De VOG instellen is onderdeel van het probleem oplossen, maar niet het belangrijkste om aan te pakken." Volgens Meijerhof sluit de VOG namelijk ook maar een kleine groep uit. "Als je een VOG hebt wil dat niet direct zeggen dat iemand geen verleden heeft met grensoverschrijdend gedrag. Het is een verklaring dat je op dat moment niet strafrechtelijk bent vervolgd."
Utrecht heeft er eerder voor gekozen om een VOG niet verplicht in te stellen voor sportclubs. "De tijd en het geld wat de gemeente erin moet steken, staat niet in verhouding met wat het oplevert aan veiligheid", zegt Meijerhof. Volgens SportUtrecht zit sociale veiligheid in de omgang met elkaar. "Een veilige omgeving creëer je door het gesprek met elkaar aan te gaan en bespreekbaar te maken hoe je met elkaar om gaat binnen een club."
Bestuurders hebben hier een belangrijk rol in, zegt Meijerhof. "Bestuurders zitten vaak al langer op een functie en al lang bij een club. Zij hebben dan al vaak het idee dat het heel goed gaat, maar dat is niet altijd het beeld van alle leden. Daarom willen wij stimuleren om vaker over dit thema met je leden in gesprek te gaan."
Veel sportclubs kunnen een gratis VOG aanvragen, mits hun vereniging te maken heeft met kwetsbare groepen, zoals de jeugd of mensen met een beperking. "Als straks alle verenigingen een VOG moeten aanvragen, dan kost dat voor clubs die niet te maken hebben met kwetsbare groepen een paar tientjes per vrijwilliger. En dat is veel geld voor een vereniging met veel vrijwilligers", zegt Meijerhof.