Meerderheid Utrechters voelt zich gezond, maar mentaal welzijn jongeren, leefstijl en gezondheidsverschillen reden tot zorg

© ANP Foto
Utrecht - Veel Utrechters zitten lekker in hun vel. 8 op de 10 inwoners van de gemeente laten weten zich gezond te voelen. Toch zijn er in de stad ook veel gezondheidsproblemen. Met name problemen met rondkomen, wonen en werk hebben een negatieve invloed op het welzijn van Utrechters. Daarnaast is ook de mentale gezondheid van kinderen, jongeren en jongvolwassenen een punt van zorg.
Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde Utrechts Gezondheidsprofiel (UGP), een rapport dat iedere 4 jaar verschijnt. Dit rapport is gebaseerd op een permanent onderzoek dat de gemeente doet naar de gezondheid van haar inwoners.

Meerdere problemen

Want ondanks dat een ruime meerderheid aangeeft zich goed te voelen, ervaren zo'n 2 op de 10 Utrechters problemen met hun gezondheid. Dat zijn zo'n 46.000 mensen. Bij hen komen vaak meerdere gezondheidsproblemen en een ongezonde leefstijl tegelijk voor.
Ook komen problemen met rondkomen, werk en wonen vaak samen voor en hebben een negatief effect op het welzijn. Andersom versterken gezondheidsproblemen de problemen op die andere gebieden ook.
Zo ervaren volwassen Utrechters die moeite hebben met rondkomen hun gezondheid ruim twee keer zo vaak slecht als mensen zonder dat probleem. En Utrechters zonder betaald werk of met een tijdelijk contract hebben vaker mentale klachten dan gemiddeld.

Verschillen op jonge leeftijd

Deze problemen treffen bovendien specifiek groepen. Dat zijn onder meer Utrechters die opgroeien in een gezin met lage welvaart, mensen die enkel basisonderwijs of een vmbo-opleiding hebben gedaan, eenpersoonshuishoudens, eenoudergezinnen en ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond. De gezondheidsverschillen tussen verschillende groepen Utrechters zijn daarnaast al op jonge leeftijd aanwezig.
De informatie uit het UGP wil de gemeente gebruiken om te kijken hoe het gezondheidsproblemen in de stad kan aanpakken. Wethouder Eelco Eerenberg van Volksgezondheid laat weten dat de cijfers in het rapport hem positief stemmen. "Maar er is ook genoeg waar ik mij zorgen over maak zoals gezondheidsverschillen, die al op jonge leeftijd of zelfs daarvoor al ontstaan. Of de mentale gezondheid en leefstijl van bepaalde groepen Utrechters. Daar hebben we echt wat te doen, dat bevestigen deze cijfers wederom."
Hoe de problemen concreet aangepakt moeten worden, valt in het rapport dat vandaag is verschenen nog niet te lezen. Wel meldt de gemeente dat die aanpak op meerdere vlakken moet gebeuren. "Niet alleen via een gezamenlijke inzet op preventie, zorg en ondersteuning kunnen we gezondheidswinst boeken, maar ook door gericht samen aan de slag te gaan op het gebied van inkomen, werk en wonen", staat in het UGP.

Milieu en buitenruimte

In lijn met die aanpak op meerdere fronten kwam vandaag ook de Gezonde Stad Index van onderzoeksbureau Arcadis uit. Daarin worden twintig Nederlandse steden met elkaar vergeleken op het gebied van gezondheid, waarbij onder meer wordt gekeken naar hoe de fysieke omgeving daaraan bijdraagt
Utrecht scoort daarin niet best, met een veertiende plaats. Met name op het gebied van een gezonde buitenruimte en een gezond milieu doet de gemeente het slecht. Het gaat dan bijvoorbeeld om de luchtkwaliteit in de stad. Qua mobiliteit doet Utrecht het dan weer wel goed, met een vierde plaats.