Utrecht wil na de zomer beginnen met betaald parkeren in de hele stad: 'De gebruiker betaalt'

© RTV Utrecht
Utrecht - In de tweede helft van volgend jaar wil Utrecht stapsgewijs beginnen met het invoeren van betaald parkeren in de hele stad. Het geld dat hiermee wordt geïnd, wordt volgens het gemeentebestuur gestoken "in de kwaliteit van de stad, in alternatieve vormen van vervoer en voorzieningen in de wijken".
Dat straks overal de portemonnee getrokken moet worden om te parkeren, heeft te maken met de leefbaarheid en bereikbaarheid. "Geparkeerde auto’s nemen alles bij elkaar veel ruimte in en we vinden het dan ook redelijk dat in dit geval ‘de gebruiker betaalt’ geldt", aldus wethouder Van Hooijdonk. Invoering van betaald parkeren moet het autogebruik bovendien ontmoedigen.

Versneld betaald parkeren

Het plan om overal in Utrecht betaald parkeren in te voeren stond al in het coalitieakkoord, maar er wordt nu vaart gemaakt, blijkt uit een raadsbrief van de wethouder. De gemeente onderzoekt de wijken en gebieden waar je nog gratis je auto kan neerzetten. Waar de parkeerdruk hoog blijkt en overlast is, komt versneld betaald parkeren. Om een olievlekeffect te voorkomen, wordt verkend of het nodig is om de venstertijden (betaaltijden) beter op elkaar aan te sluiten.
Ook grote woningbouwlocaties liggen onder de loep. Hier moet betaald parkeren zijn ingevoerd voordat de eerste woningen worden opgeleverd. Zo weten toekomstige bewoners waar ze aan toe zijn. Verder wordt gekeken naar alternatieven om het autogebruik in te dammen en naar het mogelijk verlagen van de parkeernorm. Dat is het getal dat aangeeft hoeveel parkeerplaatsen voor een functie nodig zijn. Door een combinatie met deelauto's, centrale parkeerplaatsen en goed ov kan het aantal parkeerplekken mogelijk worden begrensd.

Geen draagvlakmeting meer

Als de raad akkoord gaat met de plannen, vervalt de draagvlakmeting die tot nu toe doorslaggevend was voor invoering voor betaald parkeren. Wethouder Van Hooijdonk: "De nadruk bij de communicatie in het betreffende gebied zal liggen op het goed en zorgvuldig informeren van betrokken bewoners en ondernemers in de gebieden waar betaald parkeren wordt ingevoerd."
Naast de gemeenteraad kunnen inwoners, ondernemers en belangengroepen het parkeervoorstel straks inzien. Van Hooijdonk benadrukt daarbij wel dat de inspraak niet gericht is op de vraag óf betaald parkeren in de hele stad moet worden ingevoerd. "We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen daar enthousiast over is", schrijft ze daarover aan de raad. "De inspraak richt zich wel op het ophalen van suggesties en ideeën die bijdragen aan een goede aanpak."
Begin volgend jaar moet een conceptvoorstel klaar zijn waarin de aanpak en volgorde voor de komende jaren worden staan. Het streven is dat het plan voor de zomer is behandeld in de gemeenteraad. In de tweede helft van 2023 wil Utrecht dan stapsgewijs betaald parkeren in de hele stad invoeren.