Utrecht bezorgd om bezuinigingen in jeugdzorg: ‘Heeft grote effecten op kwaliteit’

© Pixabay
Utrecht - De gemeente Utrecht maakt zich samen met elf Utrechtse organisaties die in de jeugdzorg werken grote zorgen over de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet. Het kabinet wil de jeugdzorg hervormen en daarbij ook flink veel geld besparen.
Het gaat om een geplande bezuiniging van 1 miljard euro door gemeenten en 550 miljoen euro door het Rijk. “Zo’n grote hap uit het budget van jeugdzorg zal grote effecten hebben op de kwaliteit”, waarschuwt wethouder Dennis de Vries.

Twee brieven

De wethouder heeft nu twee brieven gestuurd naar staatssecretaris voor Jeugd en Preventie Maarten van Ooijen en minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. De brieven zijn ook gericht aan de woordvoerders over jeugdzorg in de Tweede Kamer.
De eerste brief verstuurde De Vries namens de G4 en G40, de samenwerkingsverbanden van grote steden en middelgrote steden. De tweede brief werd samen met elf Utrechtse jeugdzorgorganisaties gestuurd.
In beide brieven zeggen de gemeenten en organisaties niet tegen de hervormingen in de jeugdzorg te zijn. “Over de Hervormingsagenda bestaat veel consensus”, staat in de brief van de gemeenten.” Zo zijn alle partijen het erover eens dat het huidige stelsel veel eenvoudiger moet.
De pijn zit bij de briefschrijvers bij de voorgenomen bezuinigingen. Volgens hen is het nog lang niet duidelijk dat de veranderingen van het stelsel zulke grote kostenbesparingen met zich meebrengen.
“Tot op heden kan het Rijk niet aantonen hoe de besparing binnen het jeugddomein precies moet worden bereikt”, wordt er door de gemeenten dan ook geschreven. Zij waarschuwen dat de gevolgen groot gaan zijn. “Een dergelijke bezuiniging zal leiden tot een forse ontslaggolf, langere wachtlijsten en een beperking van de hulp aan kwetsbare kinderen.”

Agenda opknippen

Ze pleiten ervoor om de Hervormingsagenda in twee delen op te knippen. Eerst moet de agenda inhoudelijk helemaal duidelijk zijn. Daarna kan pas worden gekeken naar de financiële gevolgen. “Niet de besparing, maar het belang van de jeugd zou leidend moeten zijn”, stelt De Vries.
De Tweede Kamer praat op 21 november met Van Ooijen en Weerwind over de rijksbegroting op het onderdeel jeugd. De Vries hoopt daarbij dat de Tweede Kamerleden de inhoud van de brief ook in het debat zullen meenemen.