Kinderen uit de provincie geven hun leven een 7,7

© Pixabay
Utrecht - Kinderen uit de provincie Utrecht beoordelen hun leven met een 7,7. Dit is hetzelfde cijfer als het landelijk gemiddelde. Utrecht laat in vergelijking met andere provincies geen opvallende scores zien. Dit meldt de organisatie Kinderombudsman na onderzoek.
Ruim 2300 kinderen van 8 tot 18 jaar vulde een vragenlijst in voor het rapport, onder wie 182 kinderen uit Utrecht. Het is de eerste keer dat er in het rapport een indeling per provincie is gemaakt. Het doel hiervan is om te bekijken of kinderen gelijke kansen krijgen en zich overal in het land goed kunnen ontwikkelen. Dit is volgens de onderzoekers niet het geval.
Een kleine 10 procent van de kinderen uit de provincie geeft hun leven hun onvoldoende. Landelijk is dit ruim 13 procent. Dit percentage wordt "substantieel" genoemd.
Kinderen uit de provincie antwoordden op de vraag wat goed gaat vaak dat zij het thuis fijn hebben en dat de mensen om hen heen fijn zijn. Op wat beter kan, antwoordden kinderen "mijn eigen gedrag/gevoel" en "contact met leeftijdsgenoten". Wat Utrechtse kinderen zouden doen als zij zelf Kinderombudsman of -vrouw zouden zijn? Armoede stoppen en zorgen dat alle kinderen een veilig thuis hebben. De antwoorden op deze vragen waren ook in andere provincies terug te zien.
Echt opvallende scores zijn er niet in de provincie. Dat Utrecht één van de rijkste provincies van het land is zou één van de mogelijke oorzaken zijn. "Dit biedt veel mogelijkheden om te investeren in huisvesting, onderwijs, speelgelegenheden en in het gehele sociale domein, waardoor kinderen hier meer kansen kunnen krijgen", schrijven de onderzoekers.

Knelpunten

De actualiteit is van invloed op de zorgen die Nederlandse kinderen hebben. Zo maken (Utrechtse) kinderen zich zorgen over het klimaat en de oorlog in Oekraïne en of deze naar Nederland komt.
Verder geldt voor alle kinderen dat ze opvallend negatief zijn over de rol die volwassenen (niet hun ouders) in hun leven spelen. Het vertrouwen dat volwassenen problemen in de samenleving oplossen daalt. Kinderen vinden vaak dat ze hun eigen gedrag of gevoel moeten verbeteren. "Zorgelijk", vinden de onderzoekers. Zij zien een verband met het afnemende vertrouwen in volwassenen. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: "Kinderen moeten niet het gevoel hebben dat zij alles zelf moeten oplossen. Het is aan volwassenen om dit goed te organiseren en om kinderen hierin te ondersteunen."
Maar, over het algemeen gaat het goed met kinderen in Nederland. Het gemiddelde rapportcijfers wordt "hoog" genoemd en kinderen zijn volgens de onderzoekers over het algemeen tevreden over de kwaliteit van hun leven.
Kalverboer: "Natuurlijk vind ik het mooi dat de meeste kinderen tevreden zijn over hun leven. Ondanks alle grote problemen die in de wereld spelen en waar zij zich zorgen over maken. Tegelijkertijd vind ik het erg zorgelijk dat het welzijn van kinderen lijkt af te hangen van de plek waar zij opgroeien. Kinderen verdienen gelijkheid, in perspectief en in ontwikkelkansen."