Verbod op bezit en verkoop van lachgas per 1 januari

© ANP
Utrecht - Ondanks twijfels van de Raad van State wordt het bezit en de verkoop van lachgas per 1 januari verboden. Vanaf dan staat het middel op een lijst met verboden middelen, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Het doel van het verbod via de Opiumwet is om recreatief gebruik terug te dringen en het aanbod te beperken. Het professioneel gebruik van lachgas voor medische en technische doeleinden blijft wel toegestaan, net als het gebruik van lachgas als toevoeging aan voedingsmiddelen. Het gas wordt veel gebruikt in de slagroomspuit.
“Het recreatief gebruik van lachgas leidt tot enorme gezondheidsrisico’s", zegt staatssecretaris Van Ooijen. "Daarnaast is de veiligheid van ook niet-gebruikers in het geding. We hebben al vaak genoeg berichten in het nieuws gezien dat er vreselijke ongelukken zijn gebeurd door weggebruikers die lachgas gebruikten. De laatste jaren is er dan ook vanuit de samenleving een oproep geweest om recreatief gebruik van lachgas te verbieden.”
Minister Yesilgöz-Zegerius van Jusitie en Veiligheid: “Het lachgasverbod helpt de politie enorm in de handhaving. Met het verbod wordt het lachgas bij je hebben -het bezit - op zichzelf al strafbaar. Hierdoor kan de politie eerder optreden. Nu is dat pas mogelijk op het moment dat iemand lachgas gebruikt en zorgt voor overlast of gevaarlijke situaties in het verkeer. Met het verbod kan de politie straks direct in actie komen als iemand niet-beroepsmatig lachgas in zijn bezit heeft en ballonnen met gasflessen in de auto heeft liggen. Zo kunnen we hopelijk ongelukken voorkomen.”

Raad van State

Afgelopen zomer vroeg de Raad van State om een motivatie waarom preventie, voorlichting en monitoring niet genoeg zouden zijn om het gebruik en aanbod van lachgas te beperken. Ook waren er vraagtekens of het onderscheid tussen recreatieve en professionele doeleinden wel te handhaven was.
"Ik ben niet blij", zei de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma daarover tegen Nieuwsuur. "Het miskent de problemen die ik dagelijks in mijn stad ervaar: onveiligheid, overlast en de kwetsbare positie van jongeren die zelf gebruiken." Ook burgemeester Ap Reinders van Stichtse Vecht sprak zich uit: "Dit voelt voor mij als de systeemwereld van de regeltjes en processen die botst met de praktijk van alledag."
Vanwege de grote risico’s van lachgasgebruik en de noodzaak van het verbod, acht het kabinet het juist belangrijk om het lachgasverbod zo snel mogelijk in werking te laten treden. Ook is het van mening dat duidelijk is omschreven in welke gevallen gebruik van lachgas wel toegestaan is en in welke gevallen niet.
In de gemeente Utrecht geldt al een verbod op het lurken van lachgas in de meeste wijken. Ook Amersfoort heeft veertig plekken aangewezen waar het middel niet gebruikt mag worden.