Onrust in Utrechts stadhuis vanwege potjes met geld die opeens opduiken

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - De vergadering van de Utrechtse gemeenteraad over de begroting voor volgend jaar is chaotisch verlopen. Er was extra geld beschikbaar, maar wethouder Susanne Schilderman had niet alle partijen daarvan op de hoogte gebracht. Dat leidde tot boosheid van raadsleden. Maar uiteindelijk kostte het de D66-politica niet de politieke kop.
Het college van B&W had een begroting ingediend waarin de inkomsten net iets groter waren dan de uitgaven. Daardoor bleef 588.000 euro over. Het college wilde dat geld aan de reserves toevoegen maar had er ook geen bezwaar tegen als de politieke partijen voorstellen zou indienen om het geld alsnog uit te geven. De coalitiepartijen (GroenLinks, D66, Student & Starter, PvdA en ChristenUnie) hadden afgesproken dat de oppositiepartijen voorstellen mochten indienen voor het geld uit deze reserve.
De vergadering begon in de ochtend. Bij de hervatting van de vergadering in de avond bleken sommige partijen ineens te weten dat er nog meer geld beschikbaar was voor aanvullende plannen. Dat was een bedrag van 400.000 euro, die gereserveerd is voor het nemen van corona-maatregelen. Maar nu corona deze herfst niet opvlamt is het onwaarschijnlijk dat die 400.000 euro nog moet worden uitgegeven. En dus kan dat geld aan iets anders worden uitgegeven.
Het bleek dat diverse oppositiepartijen van de raadsgriffier hadden gehoord dat dat geld beschikbaar was. De griffier had die informatie op haar beurt van wethouder Schilderman. Die coronapot was dus 400.000 euro groot. Jantine Zwinkels (CDA) wilde dat geld deels gebruiken om daklozen op te vangen in de winter. Toen zij dat idee in de vergadering bracht waren diverse partijen boos en verbaasd, waaronder Rick van der Zweth van de PvdA. Zij wisten niets van deze coronapot.
Als er veel meer geld beschikbaar was, dan waren er diverse partijen die ook nog wel wat eigen plannen wilden indienen. Na een aantal schorsingen waarin er druk werd gediscussieerd in de wandelgangen van het stadhuis werd uiteindelijk besloten om door te vergaderen, zonder rekening te houden met het coronapotje.
Algemeen viel in diezelfde wandelgangen te horen dat men het een onhandige actie vond van wethouder Schilderman. Zij had alle partijen ruim voor de vergadering moeten informeren dat dit geld beschikbaar was. Die onvrede over het optreden van de wethouder werd niet in de openbare vergadering uitgesproken. Er kwamen dus geen moties van afkeuring of iets dergelijks. Uiteindelijk liep de uitglijder voor de relatief onervaren wethouder met een sisser af.