Extra geld voor seksuele gezondheid van Utrechters

© Pixabay
Utrecht - De gemeente Utrecht gaat investeren in de seksuele gezondheid van haar inwoners. De stad gaat jaarlijks 250.000 euro uitgeven voor de soa- en PrEP-zorg.
Met deze jaarlijkse investering zijn er 500 soa-seksualiteitsconsulten en 500 PrEP-consulten extra mogelijk. PrEP is een hiv-remmer dat bedoeld is om een hiv-infectie te voorkomen. Naast de extra contactmomenten wordt ook een deel van het budget ingezet om toegankelijk te zijn voor doelgroepen die moeilijk te bereiken zijn, maar die voor deze zorg wel in aanmerking komen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met een lage sociaaleconomische status, een praktische opleiding en/of een niet-westerse achtergrond.
Daarnaast start de GGD met soa-spreekuren in meerdere wijken in Utrecht om de doelgroep beter te bereiken. Hierbij wordt samengewerkt met sleutelfiguren in deze wijken. Verder wordt er uitgebreid met een extra spreekkamerruimte en wordt er extra personeel ingezet.

'Van groot belang'

De GGD Utrecht krijgt al jaren een minder hoge bijdrage van het rijk dan omliggende provincies. Dit vanwege een oude verdeelsleutel voor rijksbijdragen. Zo ontvangt de regio Utrecht miljoenen minder aan budget dan bijvoorbeeld de regio Noord-Holland/Flevoland.
Vanwege de behoefte investeert de gemeente nu zelf in de soa- en PrEP-poli en in groepen met een afstand tot de zorg. "Het is van groot belang dat we in Utrecht de juiste zorg kunnen bieden aan onze inwoners. Zeker ook de inwoners die we minder goed bereiken. Door nu zelf een duit in het zakje te doen komende jaren, nemen we onze verantwoordelijkheid”, zegt wethouder Eelco Eerenberg (Zorg).
De GGD is blij met het extra geld. "Het is best ongebruikelijk dat een gemeente de rijkssubsidie op lokaal niveau aanvult. Hiervoor kunnen we de broodnodige extra consulten uitvoeren en tijd investeren in het bereiken van mensen met een kwetsbaarheid", zegt directeur Publieke Gezondheid Nicolette Rigter. "Helaas lost dit niet het probleem op voor de 25 andere gemeenten in ons verzorgingsgebied. We verwachten van VWS dat zij zorgt voor een goede regeling met voldoende budget. Pas dan kan GGD regio Utrecht de seksuele gezondheid van al onze inwoners daadwerkelijk verbeteren."
De bedoeling is dat er op 1 januari 2023 gestart wordt met de uitvoering hiervan.