'Situatie daklozen rondom Utrecht Centraal is mensonterend'

© Eveline van Egdom / Straat Consulaat
Utrecht - Daklozen brengen de laatste tijd weer vaker de nacht door rondom Utrecht Centraal. "Mensonterend", noemt Ilse Raaijmakers, raadslid van de PvdA in Utrecht de situatie in een open brief in De Utrechtse Internet Courant (DUIC). Raaijmakers vindt dat we door een ondergrens zijn gezakt en vraagt aandacht voor de situatie van de mensen die "slapen tussen de ratten, vuil en troep."
Volgens Raaijmakers roept de situatie bij Utrechters herinneringen op aan de situatie rondom Hoog Catharijne in de jaren negentig, toen een groot aantal drugsverslaafden buiten sliep. "We willen niet terug naar 'De Hel van Hoog Catharijne', dat mogen we in het hart van de stad niet laten gebeuren", schrijft het raadslid in haar brief.

Mevrouw Raaijmakers, hoe groot is het probleem met daklozen eigenlijk in Utrecht?

"Dat weten we niet precies, want we registreren daklozen pas zodra ze zich bij de daklozenopvang gemeld hebben. En juist de mensen die bij Smakkelaarsveld slapen zijn niet de mensen die zich daar melden, omdat ze niet altijd recht hebben op en opvangplek. Het probleem is dus groter dan wij weten."

Wie zijn deze mensen?

"Het zijn vooral arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Zij werken en wonen vaak onder erbarmelijke omstandigheden. En zodra we ze niet meer nodig hebben komen ze op straat te staan. "

Hoe kan het dat deze situatie is ontstaan?

"Voor deze groep komt dat omdat we niet willen erkennen dat ze er zijn. We hebben ze nodig voor werk, maar zodra ze op straat komen te staan, wil niemand de lasten dragen. Het probleem wordt vaak ontkend omdat gemeenten en het Rijk naar elkaar kijken. Mijn oproep is vooral: stop met naar elkaar te wijzen, en kijk naar wat je wel kan. Wij als stad zijn verantwoordelijk voor huisvesting en opvang, dus dat is echt iets wat bij ons ligt."

Wat zou er wel kunnen, hoe kunnen we dit probleem oplossen?

"Wij kunnen als Utrecht zorgen voor meer opvangplekken voor deze groep. Met een dak boven je hoofd kun je kijken naar wat er nog meer nodig is, bijvoorbeeld aan begeleiding naar werk of helpen bij terugkeer naar het land van herkomst. Op straat is het overleven en kom je niet toe aan die vragen. Mensen raken juist vaak dieper in de problemen, bijvoorbeeld op het gebied van verslaving of schulden. Dit zorgt ook voor maatschappelijke problemen, namelijk de overlast op straat. Het begint dus in Utrecht met een dak boven het hoofd, maar ik wil toch nog naar het Rijk kijken. Het het feit dat wij al deze mensen naar Nederland halen zonder goed voor ze te zorgen vind ik moreel niet in orde."

Gedeelde zorg

De Utrechtse wethouder Rachel Streefland uitte half oktober ook al haar zorgen over de groei van het aantal daklozen. Zij is bang dat er te weinig bedden zullen zijn in de winteropvang. Samen met een Amsterdamse collega riep zij het kabinet op om in te grijpen: