Dit wil Utrecht doen tegen woningnood en andere excessen op de huizenmarkt

© ANP
Utrecht - Utrecht wil het nijpende tekort aan woningen zo snel mogelijk terugdringen en woonexcessen aanpakken. Maar hoe dan? Het stadsbestuur presenteerde vandaag een waslijst aan plannen voor de komende jaren.
De gemeente zet zoals bekend in op duizenden tijdelijke woningen, maar er is meer. Wie de plannen bestudeert, stuit op een woud aan plannen en goede voornemens: een Actieplan Betaalbare koopwoningen, een Actieplan Wooncoöperaties en een Actieplan Middenhuur. Maar daarmee is het nog niet klaar: ook een Utrechts Actieplan studentenhuisvesting en een Actieplan Thuis voor Ouderen zijn in de maak.

Uitbreiden opkoopbescherming

Utrecht wil ook meer regie nemen om de bestaande woningvoorraad te beschermen en goed te benutten. Het gaat om het uitbreiden van de opkoopbescherming om beleggers te weren en de aanpassing van de omzettingsvergunning en het splitsingsbeleid.
Ook moet makkelijk worden om woningen te delen met vrienden ('Friends-woningen') en moet via loting 10 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen beschikbaar worden gesteld aan jongeren.
Met de woningcorporaties worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om een stop op verkoop van sociale huur, de doelstelling om 30 procent van de sociale huurvoorraad aan te wijzen voor "aandachtsgroepen" en de terughoudendheid met sloop of nieuwbouw van sociale huur.
Vooruitlopend op rijksbeleid gaat de gemeente met de Utrechtse corporaties het gesprek aan om de huur van woningen met een slecht energielabel te verlagen. Ook aan oplossingen voor schimmelproblematiek in huurwoningen wordt gewerkt.
Maar er is meer nodig om het wonen in Utrecht weer in balans te krijgen: er komt een proef om woningen met voorrang aan bepaalde beroepsgroepen toe te delen, zoals nu al is gebeurd bij een nieuw appartementencomplex in de buurt van de Jaarbeurs.
En dan is er nog het probleem van langdurige leegstand van woningen. Onacceptabel gezien de schaarste, daarover zijn het college en de raad het wel eens. Er wordt gewerkt aan een regeling die leegstand moet terugdringen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om winkels, kantoren en bedrijfsruimtes aan deze leegstandsverordering toe te voegen.
De gemeente wil daarnaast stevig optreden tegen malafide makelaars die discrimineren of uitbuiten op de woningmarkt. Utrecht krijgt in 2023 meer instrumenten in handen door de Wet Goed Verhuurderschap die dan ingaat.

Kwetsbare en bijzondere doelgroepen

Utrecht geeft ook invulling aan het plan 'Een thuis voor iedereen’. Een door het rijk verplichte Woonzorgvisie moet ervoor zorgen dat er voldoende passende en betaalbare huisvesting beschikbaar komt voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen en andere aandachtsgroepen waaronder studenten en ouderen.
Utrecht ziet een groeiende behoefte aan passende woonvoorzieningen voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen. Het gaat bijvoorbeeld om uitstroom uit Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen, kwetsbare jongeren en jongvolwassenen en statushouders.
"Onze ambities zijn hoog", besluit wethouder Dennis de Vries zijn plannenlijst. "Wij willen de komende jaren de wooncrisis aanpakken en de beweging maken van woningmarkt naar volkshuisvesting. Hierbij houden wij de ontwikkelingen vanuit het Rijk en provincie scherp in de gaten. Via onze lobbynetwerken proberen wij in een vroeg stadium aangehaakt te zijn."
In het eerste kwartaal van 2023 komt de wethouder met een nieuwe woonrapportage.