Utrechtse zorginstelling hoeft Zilveren Kruis geen miljoenen terug te betalen in PGB-fraudezaak

Rechtbanktekening van Frank P. en zijn vrijgesproken dochter.
Rechtbanktekening van Frank P. en zijn vrijgesproken dochter. © Tekenaar Nicole van den Hout
Utrecht - De Utrechtse zorginstelling Fundament hoeft het zorgkantoor van het Zilveren Kruis geen miljoenen terug te betalen, ook al vindt Zilveren Kruis dat Fundament fraudeerde met Persoonsgebonden Budgetten (PGB). Dat oordeelt de rechtbank Midden-Nederland.
Fundament en de eigenaar van het bedrijf, Frank P., zijn in 2020 veroordeeld voor valsheid in geschrifte en verduistering. De rechtbank oordeelde dat het bedrijf te veel (zorg)uren declareerde en PGB's van cliënten naar eigen inzicht besteedde. Tegen dit vonnis is hoger beroep ingesteld, die procedure loopt nog.
In een civiele zaak eiste Zilveren Kruis dat Fundament bijna 3,5 miljoen euro terug moest betalen. Het zorgkantoor verlangde in eerste instantie dat de honderd mensen die de PGB's ontvingen de uitkering persoonlijk terugbetaalden. Maar in 2016 stuurde het zorgkantoor de betrokkenen een brief waarin stond dat dit toch niet hoefde. Daarnaast vroeg Zilveren Kruis toestemming om namens hen de vordering op Fundament over te nemen.
De rechtbank oordeelt nu dat Zilveren Kruis hiermee de ‘onvoorwaardelijke en ondubbelzinnige’ toezegging deed dat de cliënten geen geld terug hoeven te betalen, ongeacht de vraag of ze toestemming geven dat Zilveren Kruis de vordering op Fundament mag overnemen. "Wanneer de betrokkenen geen geld terug hoeven te betalen, lijden zij geen schade door toedoen van Fundament en kan het zorgkantoor dus ook geen schade namens die betrokkenen op Fundament verhalen", redeneert de rechtbank.
Ook is volgens de rechter niet gebleken dat Zilveren Kruis door Fundament zelf schade heeft geleden die zij rechtstreeks op het Utrechtse bedrijf zou kunnen verhalen. "Zilveren Kruis betaalde dit PGB-geld niet uit het eigen vermogen, maar kreeg dit als subsidie van de overheid. En niet is gebleken dat Zilveren Kruis als gevolg van de gestelde fraude de subsidie aan de overheid moet terugbetalen. Er is dus geen schade voor het zorgkantoor."