Advocaat: 'Papierrecycling kan niet naar Lage Weide'

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Het bedrijf Papierrecycling Utrecht (PRU) kan niet verhuizen naar industrieterrein de Lage Weide in Utrecht. Dat komt door een uitspraak van de Raad van State. Het bedrijf moet weg van de Groenewoudsedijk in Papendorp omdat daar woningen komen. Het bedrijf wil graag verhuizen naar een nieuw bedrijventerrein bij Strijkviertel, maar dat wil de gemeente Utrecht niet.
De gemeente is eigenaar van de grond waarop PRU en zusterbedrijf MRU dat in oude metalen handelt, is gevestigd. De gemeente heeft het huurcontract opgezegd. Sinds drie jaar is daarom PRU op zoek naar een andere plek. Aan de andere kant van de snelweg A2 wordt een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld voor duurzame bedrijvigheid. Het bedrijf komt niet in aanmerking voor Strijkviertel omdat het relatief weinig mensen in dienst heeft. Een voorwaarde voor vestiging is dat het werk arbeidsintensief is. Ook de milieuoverlast door MRU is groter dan de gemeente wenst op Strijkviertel.

Raad van State

De gemeente wil graag dat het bedrijf naar de Lage Weide verhuist, maar dat blijkt onmogelijk door een uitspraak van de Raad van State in september van dit jaar. Dat draait om het bestemmingsplan voor de Lage Weide, dat werd in 2014 gewijzigd. Tegen dat nieuwe bestemmingsplan werd met succes bezwaar gemaakt bij de hoogste rechter in Nederland. In 2018 diende de gemeente een herzien bestemmingsplan in, maar ook dat is recent door de Raad van State vernietigd. Met name bedrijven die niet aan een strenge geurnorm voldoen zijn daardoor niet welkom op het bedrijventerrein.
“Het directe gevolg van deze uitspraak is dat momenteel géén ruimte is op Lage Weide voor nieuwe geurrelevante inrichtingen (zoals PRU/MRU)”, Dat schrijft advocaat Jan-Willem Verhoeven in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad. “Simpeler uitgedrukt: er geldt een absoluut verbod op Lage Weide voor de komst van nieuwe bedrijvigheid met geuruitstoot. Door dit verbod zit ook de deur voor PRU/MRU om zich te kunnen herhuisvesten op Lage Weide volledig op slot.”
Tekst gaat verder na de foto
© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Binnen de regio Utrecht zijn verder geen opties meer voorhanden en dat betekent dat vrachtwagens met oud papier uit de gemeente Utrecht ver moeten uitwijken. “Een locatie buiten dit verzorgingsgebied betekent dat maandelijks circa drieduizend vrachtauto’s aanzienlijk verder moeten reizen, met alle negatieve duurzaamheidsgevolgen en personele vraagstukken tot gevolg”, schrijft de advocaat.
Zijn betoog wordt ondersteund door een brief van Smurfit Kappa. Het bedrijf is volgens eigen zeggen, de grootste verwerker van oud papier in Europa, en heeft in de Benelux 1,5 miljoen ton oud papier nodig om daarvan nieuw papier te maken. PRU levert het in de regio Utrecht ingezamelde oud papier aan Smurfit Kappa.
Een locatie buiten dit verzorgingsgebied betekent dat maandelijks circa drieduizend vrachtauto’s aanzienlijk verder moeten reizen
Jan-Willem Verhoeven, advocaat
Sinds 2021 is het bedrijf verantwoordelijk voor het verwerken van al het oud papier in de regio. Bij PRU wordt het oud papier voorgesorteerd, en daarna in balen geperst. Door deze manier van werken worden volgens Smurfit Kappa jaarlijks circa 500 vrachtwagenbewegingen bespaard.
Volgens de papierproducent zou het vertrek van PRU uit de regio slecht zijn voor de milieudoelstellingen. “Het vertrek van Van Doorn (PRU/MRU, red.), zonder een passend alternatief betekent onzes inziens dan ook dat de circulaire ambities op het gebied van papierinzameling en -recycling direct onder druk komen te staan”, schrijft het bedrijf in een brief aan de gemeente Utrecht. “Feitelijk heeft dit een directe en zeer negatieve invloed op de gehele werking van deze circulaire keten in Utrecht en de regio.” Het bedrijf vraagt daarom aan de gemeente om alsnog een plek voor PRU te vinden.