Zieke werkneemster die onbereikbaar was mag worden ontslagen

© RTV Utrecht / Kees Hoogendijk
Utrecht - Een werkneemster van een Utrecht detacheringsbedrijf mag worden ontslagen omdat ze tijdens de periode dat ze zich ziek meldde niet bereikbaar was voor haar werkgever. De vrouw reageerde wekenlang niet op berichten en contactverzoeken, waardoor het bedrijf naar de rechter stapte. Die oordeelde dat het ontslag terecht is en niet in strijd met het opzegverbod door ziekte.
De zaak begon in de zomer van 2021. De vrouw was toen twee weken op vakantie in Marokko, waar ze onder andere haar zieke oma bezocht. Op de dag dat ze weer aan de slag zou gaan, liet ze het bedrijf weten dat ze niet kon werken en (nog) niet terug was in Nederland vanwege een coronabesmetting. Daarnaast liet ze het bedrijf, Talent&Pro, weten dat ze contact met haar konden opnemen via Whatsapp, maar dat het bereik niet altijd optimaal was.

Geen contact

Het detacheringsbedrijf deed dit dan ook, maar zonder succes, want de vrouw bleek onbereikbaar. Van 17 augustus tot 27 oktober heeft de werkgever meerdere keren contact opgenomen via Whatsapp, per mail en aangetekende brieven, maar tevergeefs. In de berichten naar de werkneemster vroeg het bedrijf twee keer om een afspraak te maken met de bedrijfsarts (online of fysiek), maar daar gaf ze geen gehoor aan. Ook een huisbezoek aan het bij het bedrijf bekende adres leverde niets op. Na ruim twee maanden gaf het detacheringsbedrijf schriftelijk aan naar de rechter te stappen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.
De werkneemster liet weten dat ze in Marokko slecht bereikbaar was en dat ze door corona in combinatie met een burn-out niet in staat was om contact op te nemen met haar werkgever. De rechter vond dit ongeloofwaardig. In ieder geval een deel van de berichten van de werkgever had de vrouw moeten hebben bereikt, oordeelt het hof. Ook had ze zelf contact kunnen zoeken met haar werkgever, of dit via een familielid kunnen doen.

Ontslag terecht

Het hof oordeelt dat de ziekmelding niet in de weg staat van het ontbinden van de arbeidsovereenkomst. "Door niet in te gaan op de verzoeken om contact, terwijl die verzoeken haar wel moeten hebben bereikt, heeft de werknemer het voor Talent&Pro onmogelijk gemaakt om met behulp van een bedrijfsarts te controleren of en in welke mate ze arbeidsongeschikt is." Met deze uitspraak komt het gerechtshof tot dezelfde uitspraak als de kantonrechter in januari.
De vrouw is hiermee haar baan kwijt en heeft geen recht op een transitievergoeding. Daarnaast moet ze naast haar eigen juridische kosten ook een deel van de proceskosten van het detacheringsbedrijf betalen, wat neerkomt op ruim 3000 euro.