OM wil duizenden euro's van vogelopvang in Utrecht en Soest na misstanden

© Vogelopvang Utrecht
Utrecht - Het Openbaar Ministerie heeft drie vogelopvangcentra in Utrecht, Soest en Naarden in totaal 21.500 euro boete opgelegd vanwege misstanden. Volgens het OM zijn er medische behandelingen door onbevoegde medewerkers uitgevoerd en was de administratie niet op orde. Ook zouden de centra medicijnen op voorraad hebben en verstrekken die niet in vogelcentra aanwezig mogen zijn. De opvangcentra zijn het niet eens met die lezing. “Alles wat daar gebeurd is, is gebeurd met een juiste intentie om hulpbehoevende dieren te helpen”, aldus Jaap Baar, die de drie opvangcentra als advocaat bijstaat.
Het OM vindt juist dat er “extra leed” bij de dieren is veroorzaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kreeg in 2019 een melding over misstanden en dierenmishandeling bij drie vogelopvangcentra. Het gaat om Vogelopvang Utrecht, DierenZorg Eemland in Soest en Stichting Vogelopvangcentrum in Naarden. Na onderzoek, invallen en verhoren van de NVWA bleek dat medewerkers en dierenartsen van de opvangcentra strafbaar handelden.
Zo zouden medewerkers onder andere wonden hebben gehecht en breuken hebben gespalkt zonder dat ze daarvoor bevoegd waren. Betrokken dierenartsen zouden diergeneesmiddelen hebben verstrekt, terwijl zij die alleen zelf mochten toedienen. Het gaat daarbij onder meer om antibiotica. En de administratie was ook niet op orde, concludeert het OM.

Duizenden euro's

Tegelijkertijd zegt ook het OM er rekening mee te houden dat niet in alle gevallen is gehandeld met slechte intenties. Daarom blijft het bij een zogenoemde strafbeschikking. Ieder opvangcentrum moet 5000 euro betalen. De vijf dierenartsen die strafbaar hebben gehandeld krijgen elk een boete van 1000 euro; drie betrokken beheerders moeten 500 euro ophoesten.
“Het is echt wel de vraag of de regels zijn overtreden”, vindt de advocaat Baar. “Er zijn bijvoorbeeld ook voorschriften die stellen dat iedereen hulpbehoevende dieren moet helpen, of je nou dierenarts bent of niet. Het is voor dit soort organisaties financieel niet mogelijk om overal een dierenarts voor te laten komen. Dan moeten ze die vogels aan de deur weigeren. Dat wil je ook niet.”

'Te groot ingezet op deze zaak'

De opvangcentra verzetten zich tegen de boetes. “Dan moet het OM de boel opnieuw beoordelen. Dat zou dan kunnen eindigen in een sepot of in een uiterst geval in een gang naar de rechter.”
Ook hekelt Baar de grote ambtelijke capaciteit die is ingezet in deze zaak. “Het feit dat er meerdere invallen zijn geweest, behoorlijk wat mensen door de NVWA verhoord zijn en vrijwilligers aan huis persoonlijke brieven omtrent het onderzoek zijn overhandigd, is verbazingwekkend. Dat terwijl je overal leest over de capaciteitsproblemen binnen het OM en de NVWA. Moet je die capaciteit dan hiervoor gebruiken?”

Uitzonderingspositie

Als het bezwaar geen succes heeft en de drie centra de boetes toch moeten betalen, verwacht Baar niet dat het een al te grote impact heeft op de huidige bedrijfsvoering. “Ik denk niet dat het direct invloed heeft op wat ze doen, al werken ze met veel beperkte middelen. En de middelen komen voort uit giften en donaties. Het is wel heel zonde als je daarvan dit soort boetes moet betalen.”
Volgens hem zouden de opvangcentra graag zien dat er voor hen een uitzonderingspositie komt, waarmee het makkelijker wordt dieren in nood te helpen. Dat overleg loopt al langer. "In de Wet dieren is vooral geschreven over medicijngebruik bij productiedieren, maar dat geldt voor deze dieren niet. Daarom zou het goed zijn als daar een aparte bepaling voor komt."