Commotie over Utrechtse statushouders die baan opzeggen

© RTV Utrecht / Ulrike Nagel
Utrecht - Verschillende gemeenteraadsleden hebben schriftelijke vragen gesteld over het nieuws dat statushouders ontslag hebben genomen, nadat ze een sociale huurwoning kregen. Het Financieele Dagblad bracht dit bericht gisteren.
De gemeente heeft bevestigd dat er een aantal statushouders in Utrecht is dat deze zomer ontslag heeft genomen. Dat gebeurde nadat zij vanuit het asielzoekerscentrum waren doorgestroomd naar een huurwoning. Wanneer een statushouder een woning krijgt, kan er een uitkering worden aangevraagd. De raadsleden die de schriftelijke vragen stellen, vragen zich af of het verkrijgen van een huis nu de reden blijkt te zijn om te stoppen met werken.
Het Financieele Dagblad heeft contact gehad met een Utrechtse horecaondernemer. Hij zegt ervaring te hebben met statushouders die, nadat ze een uitkering konden aanvragen, ontslag bij hem hebben ingediend. De horecaondernemer reageert anoniem in de krant.
Om hoeveel statushouders het gaat is bij RTV Utrecht niet bekend. De gemeente Utrecht zegt op dit moment te werken aan een inhoudelijke reactie op de kwestie. De VVD, PVV, SBU en CDA willen opheldering en vinden het onacceptabel dat de statushouders hun baan opzeggen, om zo een uitkering te krijgen. Onder andere Tess Meerding van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld.
In de zomer heeft het college alle sociale huurwoningen in Utrecht gedurende zes weken toegewezen aan statushouders. Zo wilde de gemeente de doorstroom vanuit asielzoekerscentra versnellen. Binnen vier weken hebben alle 490 statushouders onderdak gekregen, die de stad in opdracht van het Rijk dit jaar nog een plek moest bieden.
Voordat de statushouders een woning kregen toegewezen, zaten ze in het asielzoekerscentrum. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers wil daarom niet inhoudelijk reageren op deze kwestie. Volgens een woordvoerder ligt de communicatie over deze kwestie bij de gemeente, omdat die verantwoordelijk is voor statushouders.
Jasper van Dijk, Utrechts Kamerlid van de SP, heeft Kamervragen gesteld over de kwestie. Van Dijk wil ten eerste weten of dit nieuws klopt. Ook vraag hij of het komt omdat statushouders niet op de hoogte zijn van landelijke regelgeving over werken en wonen. Ook Gidi Markuszower, Kamerlid van de PVV, heeft een debat aangevraagd in de Tweede Kamer.