GroenLinks Utrecht: ‘De stad moet vasthouden aan meer asfalt’

© Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - GroenLinks vindt dat de gemeente Utrecht moet vasthouden aan het plan om meer straten in de stad te asfalteren. Dat blijkt uit een debat in een commissie van de Utrechtse gemeenteraad over de Weerdsingel Oostzijde. Een pleidooi voor een klimaatbestendiger variant in de vorm van klinkers werd door GroenLinks-raadslid Fred Dekkers afgeraden, volgens hem is asfalteren ‘het bestaande beleid’ en daar moet niet aan getornd worden.
Volgens Dekkers is asfalt comfortabeler en veiliger voor het verkeer. Bewoners van de Weerdsingel ageren al bijna drie jaar tegen de plannen van de gemeente om hun singel te asfalteren, zij denken dat hun straat daardoor een racebaan wordt. Op dit moment remmen de bestaande klinkers de auto's nog af. Maar de bewoners houden hun hart vast als de auto’s straks over strak asfalt mogen rijden.
Dekkers verwijst naar een verkeersnota waarin duidelijk staat dat er bij dit soort projecten buiten de singels gekozen moet worden voor rood asfalt. Dat is eenduidig en duidelijk. Hij wil van die beleidslijn nu en in de toekomst niet afwijken. De klinkers van de Weerdsingel moeten daarom vervangen worden door asfalt.

Rotonde

Bewoners willen behalve klinkers ook graag dat een rotonde blijft bestaan. Die wil de gemeente vervangen door een kruising zodat het verkeer sneller kan doorrijden. De bewoners vragen juist om meer afremmende maatregelen in hun straat.
Over de Weerdsingel rijden nu en in de toekomst auto’s en fietsen. De nieuwe plannen komen van wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks). Door de straat te asfalteren hoopt zij dat fietsers vaker kiezen voor de route langs de singel, in plaats van dwars door de stad. Die ‘binnenstads-as’ is nu al zwaar belast en zal dat in de toekomst nog meer worden, als er geen alternatieven komen, zo stelt Van Hooijdonk.
Wat is het nut van participatie? Dit is aanhoren en niet luisteren. Dit is praten tegen en niet praten met.
Charlotte Passier (Raadslid Volt)
De wethouder ligt al jaren in de clinch met de bewoners, die een compleet en alternatief plan hebben ingediend. In het begin van het participatietraject stond de wethouder nog open voor klinkers, maar gedurende het proces veranderde Van Hooijdonk van mening: over het asfalt kon niet meer gesproken worden. Dat tot chagrijn van de bewoners. Maar de wethouder ging ook op een serie andere wensen van de bewoners niet in. Dat doet de Utrechtse gemeenteraad verzuchten dat de burgerparticipatie in dit project mislukt is.
(tekst loopt door na de afbeelding)
© 'Marc van Rossum du Chattel'
Oppositiepartij Volt is daarin het meest uitgesproken. Raadslid Charlotte Passier betoogt dat het voorstel van de bewoners veel beter voor het milieu is. Door het leggen van zogenoemde ZOAK-klinkers kan overvloedig regenwater makkelijker in de grond wegzakken dan bij asfalt. ZOAK-klinkers zijn gemaakt van afval. Ze zorgen voor een hoog fietscomfort, zijn leverbaar in rood en laten water veel beter door. Volgens Passier is asfalt niet duurzaam en niet veilig. Door niet te luisteren naar de bewoners zadelen we toekomstige generaties Utrechters met problemen op, zo betoogt zij.

Sleutelrol PvdA

Het is niet duidelijk of het asfalt er komt. Coalitiegenoot D66 is ook voor het asfalteren op deze plek, in plaats van de bestaande steentjes. Student & Starter zit ook in de coalitie en is groot voorstander van asfalt. Volgens Rob van den Enk fietst zijn achterban veel en vinden die asfalt fijner. Coalitiegenoot ChristenUnie is tegen, die partij kiest voor het milieu, en dus voor ZOAK-klinkers. De PvdA is de laatste in de coalitie. Die partij weet het nog niet, of ze voor het milieu of voor fietscomfort kiest. Fractievoorzitter Rick van der Zweth wil eerst meer uitleg van de wethouder.
Wethouder Lot van Hooijdonk merkt dat er weerstand is, maar ze houdt vast aan asfalt. De wethouder twijfelt of de bewoners die tegen asfalt zijn wel de buurt vertegenwoordigen. Dat die 3845 handtekeningen hebben opgehaald in de wijk vindt ze niet overtuigend. De wethouder zei na afloop van de vergadering dat ze ook een paar reacties van voorstanders van asfalt heeft gekregen.

Opties open houden

Toch steekt ze een hand uit naar de raad en de bewoners, het alternatieve plan is nog niet definitief van tafel. Dat plan wordt meegenomen in het proces de komende maanden. Ook gaat ze nog een onderbouwing naar de raad sturen waarin ze laat zien dat asfalt veiliger is en beter voor het milieu. Na de komende zomer moet er een definitief plan liggen.
Eerder was er nog sprake van een brug over de kolk bij de Weerdsluis, zo zou het verkeer makkelijker kunnen doorrijden vanaf het Paardenveld richting de Weerdsingel Oostzijde. Dat plan lijkt te zijn gesneuveld na de laatste coalitieonderhandelingen, tot genoegen van Rick van der Zweth van de PvdA. Maar volgens Marijn de Pagter (VVD) is het verdwijnen van die plannen nog niet definitief, omdat het nog in allerlei aangenomen rapporten vermeld staat. Hij vraagt aan Van Hooijdonk of ze de brug uit alle plannen wil schrappen. Zover ging de wethouder niet, maar ze zei wel toe de brug uit de plannen voor de Weerdsingel te schrappen.
Nagenoeg de hele raad is het erover eens dat het participatieproces niet goed is gegaan. GroenLinks vindt dat Van Hooijdonk met alle partijen tegelijk had moeten praten, zodat er meer begrip zou zijn gekomen voor het asfalteren van de singels. Andere partijen gaan een stuk verder in hun kritiek, zoals Volt, Utrecht Solidair en EenUtrecht. Met andere partijen vinden zij dat het vertrouwen van de burger in de politiek opnieuw een flinke knauw heeft opgelopen. Passier van Volt omschreef het als volgt: “Wat is het nut van participatie? Dit is aanhoren en niet luisteren. Dit is praten tegen en niet praten met.” Zij noemt de participatie jammerlijk mislukt.