Utrecht wil meer te zeggen krijgen over komst nieuwe scholen

© Pixabay
Utrecht - De gemeente Utrecht wil een grotere rol bij nieuwe onderwijsinitiatieven. Om het aanbod te verbreden en te moderniseren kan in principe iedereen sinds vorig jaar een school proberen te stichten. Dit kan ongewenste concurrentie in de hand werken, terwijl Utrecht juist samenwerking wil stimuleren. Ook kan het volgens onderzoekers tot segregatie leiden, het verschijnsel dat bepaalde culturele of etnische groepen bij elkaar gaan wonen.
De wet 'Meer ruimte voor nieuwe scholen' maakt het mogelijk scholen te stichten die buiten de traditionele religieuze en pedagogische richtingen vallen. Er is veel animo: landelijk zijn vorig jaar 70 ideeën voor basisscholen ingediend en 32 voor middelbare scholen. De belangstelling van ouders is bij het starten van een nieuwe school leidend en moet worden aangetoond door marktonderzoek of het verzamelen van voldoende handtekeningen (ouderverklaringen) in de regio waar de beoogde school komt te staan. In nieuwe wijken die nog niet eens in aanbouw zijn, is dat vrijwel onmogelijk.
Twee aanvragen voor kindcentra (basisschool en kinderopvang) in de nog te bouwen Utrechtse wijken Cartesius en Groenewoud konden niet worden toegekend. De schoolbesturen wilden niet concurreren met andere scholen in de omgeving. Ze gaan op andere locatie in een bestaand gebouw starten, maar dat is financieel ongunstig omdat dit gepaard gaat met een lagere bekostiging. Het schoolbestuur moet het tekort dan aanvullen vanuit eigen middelen. "Ondertussen zijn zowel de schoolbesturen als wij in gesprek met het ministerie over deze situatie, omdat we willen dat er een oplossing komt voor initiatieven in nieuwbouwwijken", laat het college weten na vragen van de gemeenteraad.
In de Utrechtse wijk Overvecht is eerder de aanvraag voor de nieuwe islamitische basisschool Al Amana goedgekeurd. De aanvraag voor de middelbare school O3 in Leidsche Rijn is niet toegekend omdat niet werd voldaan aan de stichtingsnorm en het burgerschapsonderwijs onvoldoende was uitgewerkt. Ook de aanvraag voor middelbare islamitische school Al Amana is niet toegekend omdat het burgerschapsonderwijs onvoldoende was uitgewerkt.
Op meerdere fronten sluit de nieuwe wetgeving niet goed aan op de praktijk, stelt Utrecht. Gemeenten hebben beperkte invloed op de locatiekeuze en kunnen een zienswijze indienen, maar de inspectie kan dit zo naast zich neerleggen. Utrecht dringt aan op een formele adviesrol bij nieuwe schoolinitiatieven. Het college wil meer te zeggen hebben over de verwachte haalbaarheid, kwaliteit en lokale inpassing van initiatieven.