Extra camera's bij station Overvecht en Drakenplein in Utrecht moeten overlast tegengaan

© Frank van Beek, ANP
Utrecht - Er komt extra cameratoezicht bij station Overvecht in Utrecht. Er hing in dat gebied al een camera, maar daar komen er nu twee bij. Dit omdat het volgens de gemeente Utrecht een populaire plek is voor fietsendieven, autokrakers en mogelijk ook drugsdealers. Ook op het Drakenplein in Rivierenwijk komen drie camera's vanwege jongerenoverlast.
Het gaat om zogenoemde flexibele camera's. Die worden door de gemeente voor een periode van drie tot maximaal zes maanden ingezet op plekken waar sprake is van tijdelijke overlast en criminaliteit. Na een half jaar moeten deze camera's weer weg, ook als er nog steeds problemen in het gebied zijn.

Onveilig gevoel

Bewoners en ondernemers rond station Overvecht geven aan zich onveilig te voelen en hebben daarom om extra cameratoezicht gevraagd. Het gebied trekt volgens de gemeente overlastgevende personen aan en er is sprake van intimidatie van bezoekers en ondernemers van de winkelstrip.
Vanwege het beperkte aantal flexibele camera's, Utrecht heeft er zes, kon er de vorige periode slechts één worden vrijgemaakt. Hierdoor konden slechts enkele overlastplegers in beeld worden gebracht. De gemeente hoopt dat er met de extra camera beter opgetreden kan worden tegen de overlast.

Angst om te melden

Ook aan het Drakenplein in Rivierenwijk komt zo'n camera. Op dit plein bevinden zich een speelplaats voor kinderen en een buurtcentrum. Er is daar al lange tijd sprake van jeugdoverlast, maar dit is volgens de gemeente in het afgelopen jaar nog eens fors toegenomen. Bewoners die de jongeren aanspreken worden geïntimideerd waardoor sommigen uit angst geen melding meer durven maken van de overlast.
De gemeente wil de situatie vooral verbeteren door goed zichtbaar te zijn in de buurt en maatregelen te treffen. Om die aanpak te ondersteunen plaatst de gemeente nu flexibele camera's.

Maximumperiode verstreken

De camera's blijven in ieder geval de rest van het jaar hangen. Dat de camera's een nieuwe plek krijgen, betekent ook dat ze elders in de gemeente worden weggehaald. Dat gebeurt in het Hieronymusplantsoen, de Nijverheidskade en bij winkelcentrum Lunetten.
Vooral rondom dat winkelcentrum kan dat voor problemen zorgen. De situatie daar is volgens de gemeente "nog altijd kwetsbaar", maar de maximumperiode voor flexibel cameratoezicht is daar verstreken. In overleg met ondernemers uit het gebied zijn politie en handhaving daar nu extra extra aanwezig.