EenUtrecht over asfalt op Weerdsingel: 'Beschamend dat GroenLinks niet naar buurt luistert'

Vlnr: Gert Dijkstra (EénUtrecht), Fred Dekkers (GroenLinks) en Charlotte Passier (VOLT)
Vlnr: Gert Dijkstra (EénUtrecht), Fred Dekkers (GroenLinks) en Charlotte Passier (VOLT) © RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Volgens de Gert Dijkstra, de fractievoorzitter van EenUtrecht, wordt de burgerparticipatie op een schrijnende manier de nek omgedraaid door de grootste coalitiepartij in Utrecht; GroenLinks. Dat zei hij tijdens het programma Stadhuisplein op Bingo FM. Hij reageert daarmee op de plannen van de gemeente om de Weerdsingel Oostzijde te asfalteren ten behoeve van de fietser. De buurt is al jaren fel tegen, maar ondanks hun opbouwende instelling, legt de wethouder de tegenvoorstellen van de buurt naast zich neer.
Wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) wil een aantal alternatieven ontwikkelen voor de fietsroute door het centrum van de stad. De route tussen het Vreeburg enerzijds, en de Biltstraat en Reigerstraat anderzijds is te druk. Eén van die alternatieven is de Weerdsingel, die ze wil opwaarderen. Net als andere singels moet die gaan bestaan uit rood asfalt met een strook steentjes in het midden. Ook moet de rotonde plaatsmaken voor een kruising.
Al jaren is de buurt in grote meerderheid tegen. Dat blijkt uit een petitie die bijna vierduizend keer werd getekend. Maar het blijkt ook uit posters en spandoeken in de buurt. De buurt wil graag de klinkers houden, omdat ze vrezen dat hun singel een racebaan wordt, voor snelle fietsen en auto's. Ook willen ze de rotonde houden. Tenslotte pleiten ze voor verkeersdrempels om de snelheid te dempen.
Al hun voorstellen zijn door Van Hooijdonk terzijde geschoven, de wethouder houdt vast aan haar eigen plan. "Wat hier gebeurt is dat een wethouder, gesteund door haar partij, willens en wetens een asfalt fietsracebaan doordrukt, en volstrekt geen oog heeft voor het goeie bewonersalternatief dat al twee jaar voor ligt", zei Gert Dijkstra in het programma Stadhuisplein. Hij is van EenUtrecht, een partij die speciaal is opgericht om meer aandacht te krijgen voor burgerparticipatie en inspraak.
Fred Dekkers van GroenLinks betwijfelt of de bewoners die zich laten horen wel de buurt vertegenwoordigen. "Dé buurt en dé bewoners die bestaan niet. Je hebt te maken met mensen direct aan die straat, je hebt te maken met mensen waarvan je niet wil dat ze over de binnenstadsas rijden. Dus je hebt meer belangen met die straat en daar moet je rekening mee houden." Dekkers zegt dat hij een mail gekregen heeft van een bewoner van de Weerdsingel die wel vóór asfalt is.

Schrijnend

De opmerkingen van Dekkers zijn tegen het zere been van EenUtrecht. "Het is schrijnend, zo'n opmerking dat de buurt niet bestaat. Er wordt hier twijfel gezaaid", zei Gert Dijkstra in de uitzending. Hij geeft aan dat er juist een hele grote groep betrokken bewoners is, die zich al jaren hardmaakt voor hun straat. "Dan is het beschamend als ik collega Dekkers van GroenLinks hoor zeggen dat 'de buurt' niet bestaat."
Ook VOLT verbaast zich over de opstelling van GroenLinks. "Dit moet anders, dit kan niet", zei VOLT-raadslid Charlotte Passier. Afgelopen dinsdag was er een raadsinformatiebijeenkomst waar bewoners en andere belanghebbende mochten inspreken. Passier zei: "Daar zijn heel veel bewoners geweest. En eigenlijk was iedereen, alle bewoners, behalve de Fietsersbond, heel emotioneel en boos over hoe het proces verlopen was en het plan dat er ligt." Volgens VOLT zijn de bewoners vooral boos over het feit dat veel van hun punten zijn afgewezen, zonder uitleg en zonder valide argumenten.
Wat hier gebeurt is dat een wethouder, gesteund door haar partij, willens en wetens een asfalt fietsracebaan doordrukt, en volstrekt geen oog heeft voor het goeie bewonersalternatief dat al twee jaar voor ligt
Gert Dijkstra (Fractievoorzitter EénUtrecht)
VOLT vindt het heel erg dat de burger buitenspel gezet wordt bij participatietrajecten, niet alleen bij de Weerdsingel maar ook bijvoorbeeld bij de knip op het Ledig Erf. "We zeggen als gemeente dat we burgers beter willen betrekken, we willen vertrouwen in de gemeenteraad, we gaan participeren. En wat doen we vervolgens? Dan zeggen we tegen de burger dat het fijn is dat ze hebben meegepraat. En als de burger linksaf wil, gaan wij rechtsaf. Daar wordt het vertrouwen niet groter van, daar wordt het vertrouwen alleen maar kleiner van", zei Passier op Bingo FM.
GroenLinks ziet dat anders. Dekkers zei: "Ik vind het heel principieel bij participatie dat je altijd nagaat, wie zit hier niet aan tafel die er wel een belang bij heeft." Volgens het raadslid van GroenLinks heeft de wethouder één fout gemaakt in het participatietraject, rond de Weerdsingel. Dekkers zegt dat alle partijen afzonderlijk met de gemeente aan tafel hebben gezeten. Dan kom je er niet uit, volgens hem. Alle partijen hadden gezamenlijk aan tafel moeten zitten.