Utrechts kenniscentrum: seksuele vorming op school moet beter

Archief.
Archief. © Pexels
Utrecht - Seksuele vorming op school moet beter, vinden jongeren, docenten, onderwijsorganisaties en expertisecentra. Vandaag overhandigen ze een gezamenlijk manifest aan onderwijsminister Dennis Wiersma en de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, Mariëtte Hamer.
Op scholen moet er sinds 2012 aandacht worden besteed aan seksualiteit, maar scholen mogen daar zelf invulling aan geven. Daardoor verschilt de mate van aandacht voor het thema, zo staat in het manifest. "Recente gebeurtenissen rond seksuele grensoverschrijding laten zien hoe belangrijk het is dat jongeren leren elkaars wensen en grenzen te respecteren. Met begrip voor diversiteit en met als uitgangspunt seksueel plezier", zo klinkt het.

Manifest

Het manifest is een initiatief van kenniscentrum Rutgers voor seksualiteit in Utrecht. Volgens Rutgers beoordelen jongeren hun lessen seksuele vorming met een 5,8 en missen ze uitgebreidere en diverse voorlichting. "Zij willen naast de biologische aspecten ingaan op de plezierige, sociale en relationele aspecten van seks." Ook zou de timing van de lessen beter moeten. Zo zouden die er ook in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en op het mbo moeten zijn. Daarnaast moeten ook lerarenopleidingen en pabo’s de onderwerpen gaan behandelen.
Docenten zouden zelf ook meer aandacht willen geven aan seksuele vorming, maar omdat zij zijn gebonden aan de beperkte ruimte die vanuit de overheid wordt geboden, hebben ze daar vaak geen tijd voor, aldus Rutgers. Het kabinet moet daarom de regie nemen, vinden de ondertekenaars. "Zodat alle kinderen en jongeren toegang hebben tot dezelfde belangrijke informatie en zij allemaal de school als een veilige plek ervaren waar zij zichzelf kunnen zijn."