Utrecht kan vanaf vandaag verblijfsverboden opleggen in het hele Stationsgebied

© ANP
Utrecht - Een belangrijk instrument tegen de extreme overlast bij het Utrechtse 'bollendak' is vandaag ingegaan. Het Stationsgebied is een jaar lang verblijfsontzeggingsgebied.
Burgemeester Sharon Dijksma kondigde de maatregel vorige week al aan. Er is nu meer bekend over de precieze toepassing. Overlastgevers of criminelen in het gebied zijn na een proces-verbaal 24 uur lang niet welkom. Bij een tweede overtreding wordt een verblijfsverbod van een maand opgelegd en bij de derde keer voor twee maanden. De incidenten moet wel binnen een jaar plaatsvinden. Iedere volgende overtreding binnen een jaar wordt eveneens bestraft met een verblijfsverbod van twee maanden.
Het verblijfsverbod moet niet worden verward met het gebiedsverbod. Gebiedsverboden worden al ingezet, maar die zijn volgens de gemeente minder makkelijk inzetbaar dan verblijfsverboden omdat een dossier moet worden opgebouwd en omdat het om ernstige vergrijpen moet gaan. Met het aanwijzen van het verblijfsontzeggingsgebied wordt het dus makkelijker om overlastgevers te weren.
Om een waterbedeffect te voorkomen is het gehele stationsgebied aangewezen. Het gaat om de Croeselaan, Moreelsebrug, Moreelsepark, Mariaplaats, Mariastraat, Steenweg, Lange Elisabethstraat, Vredenburg, Vredenburgknoop, Daalsesingel, Leidseveer, Westplein en Jaarbeursplein.
Het aangewezen verblijfsontzeggingsgebied.
Het aangewezen verblijfsontzeggingsgebied. © Gemeente Utrecht
In haar motivatie voor het besluit schetst Dijksma opnieuw een onthutsend beeld van de situatie bij station Utrecht Centraal. Asielzoekers (veiligelanders), verslaafden, dak- en thuislozen en arbeidsmigranten verzieken de sfeer bij de toegangspoort naar de stad. Naast onderlinge vecht- en steekpartijen worden vrouwen en LHBT'ers lastiggevallen en geïntimideerd.
Verder zijn NS-medewerkers en beveiligers mishandeld en bedreigd en is sprake van zakkenrollerij, winkeldiefstal, drank- en drugsgebruik en handel in verdovende middelen. "Winkeliers en burgers voelen zich geïntimideerd en durven zelf niets te ondernemen uit angst voor represailles", aldus de burgemeester. "Enkele keren zijn winkeliers of hun personeel na het doen van aangifte gevolgd en geïntimideerd door personen uit de betreffende doelgroepen."

Meerdere maatregelen

Het opleggen van verblijfsverboden is onderdeel van een groter maatregelenpakket dat de gemeente vorige week aankondigde. Zo is het toezicht door onder meer de politie en handhavers fors opgeschroefd. Ook zijn er met regelmaat grootschalige acties tegen bijvoorbeeld zwartrijden en overlast. Stewards worden ingezet als extra ‘ogen en oren’, er is meer winkelbeveiliging in Hoog Catharijne en er zijn speciale trainingen voor winkeliers.
Voor de aanpak van criminele en overlastgevende vreemdelingen, de zogenoemde veiligelanders, voert de gemeente overleg met het Rijk omdat dit een breder probleem is.