Burgemeester Dijksma wil verblijfsverbod kunnen opleggen in overlastgebied Utrecht Centraal

© Ab Donker
Utrecht - De gemeente Utrecht is bezig met een verdere uitwerking om de overlast bij het zogeheten bollendak op het Stationsplein bij Utrecht Centraal tegen te gaan. Burgemeester Sharon Dijksma wil zo snel mogelijk een gebied rondom Utrecht Centraal als verblijfsontzeggingsgebied aanwijzen. De duur hiervan wordt langer naarmate de betreffende persoon vaker de openbare orde verstoort. Deze maatregel wordt op dit moment uitgewerkt.
Naast de verblijfsontzegging worden er tijdelijk vier tot zes extra handhavers en toezichthouders ingezet. Zij houden toezicht in de directe omgeving tijdens de late middag en avond. Ook de politie zet meer mensen in; voor de binnenstad worden vier extra agenten toegewezen.

Wat is het verschil tussen een gebiedsverbod en een verblijfsontzegging?

Een gebiedsverbod kan opgelegd worden aan een persoon die herhaalde overlast veroorzaakt in een bepaald gebied.

Met een verblijfsontzeggingsgebied wordt een gebied door de burgemeester aangewezen waar hardnekkige structurele overlast is. Binnen dat gebied kan de politie personen die de openbare orde verstoren direct een verblijfsontzegging opleggen.

Stevige overlast

Onder het bollendak is al langere tijd sprake van stevige overlast. Winkeldiefstallen, geweld, zakkenrollen en steekincidenten zijn schering en inslag. Volgens de gemeente zijn verschillende groepen verantwoordelijk voor de overlast. Soms zijn het personen met een drugs- of alcoholverslaving. Op andere momenten is het een groep EU-arbeidsmigranten. Daarnaast is er ook met enige regelmatig een groep veiligelanders die voor overlast zorgt. Dit zijn mensen die asiel hebben aangevraagd in Nederland, maar weinig kans maken om hier te mogen blijven omdat hun land als veilig wordt aangemerkt.

Gedwongen of vrijwillig vertrek

Voor het aanpakken van die laatste groep moet er worden samengewerkt met onder andere het Rijk. Er zijn nu ongeveer 50 personen in beeld die niet rechtmatig in Nederland verblijven en crimineel gedrag en overlast veroorzaken. De komende tijd wordt bekeken of het mogelijk is om hen gedwongen of vrijwillig te laten vertrekken. Eerder is er contact gelegd met de landelijke coördinator voor de aanpak van overlast door veiligelanders. Burgemeester Dijksma heeft hierover contact met de verantwoordelijke staatssecretaris.