Deur op een (kleine) kier voor Utrechtse supermarkten die tot middernacht open willen

In coronatijd was er tijdens lockdownperiodes soms een run op drank in Utrechtse supermarkten
In coronatijd was er tijdens lockdownperiodes soms een run op drank in Utrechtse supermarkten © Koen Laureij
Utrecht - Er is nog een mogelijkheid dat de Albert Heijn aan de Potterstraat en Boon's Markt in de binnenstad van Utrecht toch weer tot 00.00 uur open mogen. Dat laat wethouder Susanne Schilderman (D66) doorschemeren in antwoord op raadsvragen van Student & Starter, VVD en D66.
Beide supermarkten kregen twee maanden geleden te horen dat ze nog maar tot 22.00 uur open mochten blijven. In het geval van de Albert Heijn komt dit doordat de supermarkt geen nieuwe aanvraag voor een nachtontheffing had ingediend, laat de wethouder weten.

Aanvraag in behandeling

De ontheffing is slechts twee jaar geldig en moet daarna opnieuw worden verleend. Inmiddels heeft de supermarkt een nieuwe aanvraag gedaan die in behandeling is genomen.
Bij Boon's supermarkt lijkt de situatie minder hoopvol. Daar had de eigenaar wel tijdig een nieuwe nachtontheffing aangevraagd, maar is die door de gemeente afgewezen.
Volgens Schilderman is de overlast rondom de aan de Ganzenmarkt gevestigde supermarkt in de late uren te groot. Weliswaar kwamen er in tweeëneenhalf jaar tijd slechts 25 klachten bij de gemeente binnen, maar dat beeld zou vertekend zijn.
"Het is bekend dat de meldingsbereidheid van bekende overlastlocaties heel laag is", schrijft Schilderman. Mensen denken al snel dat het geen zin heeft om overlast te melden. Ook zouden passanten die zich onveilig voelen geen melding doen omdat zij geen binding met de buurt hebben.
Boa's en agenten constateren echter wel veel overlast. Het gaat dan onder meer om hangjongeren, alcoholverslaafden en daklozen die alcohol kopen en dat dan in de omgeving opdrinken. Dat leidt onder meer tot dronkenschap, geluidsoverlast, wildplassen en bedelen. "Waardoor passanten een onveilig gevoel kregen", concludeert Schilderman.

Eigenaar doet wat hij kan

Dat ligt niet aan de inspanningen van de eigenaar van de supermarkt, schrijft zij. "De ondernemer zorgt voor beveiliging, laat dronken mensen niet toe en spreekt overlastgevers rond de winkel aan." Door die "positieve en oplossingsgerichte houding" kreeg hij de laatste jaren alsnog een ontheffing.
Maar dat was nu niet langer genoeg. "Uit de leefbaarheidstoets behorende bij de laatste aanvraag van juli 2022 is gebleken dat de overlast aanhoudt, ondanks de inzet", zegt Schilderman.
De wethouder erkent wel dat het bij het karakter van een grote stad als Utrecht past dat winkels op sommige plekken langer open zijn. Mede vanwege dit "maatschappelijke belang" zijn de nachtontheffingen de afgelopen jaren dan ook verleend.
Op de vraag van de drie partijen of de wethouder bereid is om in gesprek te gaan met de eigenaren van de supermarkten om zo "samen, en in samenwerking met de buurt, tot een vermindering van overlast evenals een passende oplossing te komen", antwoordt de wethouder positief.
Met de eigenaar van Boon's Markt loopt inmiddels een gesprek. "Doel van dit gesprek is om op constructieve wijze gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen hoe tot een vermindering van overlast te komen. Ook met de Albert Heijn zijn verkennende gesprekken gestart als onderdeel van het vergunningenproces."