Voorzichtig hoop voor Bingo FM

© Bingo FM
Utrecht - De kans dat Bingo FM ook volgende zomer nog uitzendt is sinds vanavond iets groter. De Utrechtse gemeenteraad debatteerde over de licentie voor de lokale omroep in de stad, die volgend jaar moet worden vergeven. Daaraan gekoppeld is een bezuiniging van enkele tonnen. De gemeenteraad vindt in grote meerderheid dat Bingo FM waardevol is voor de stad. Wethouder Eva Oosters erkent dat, maar zegt het niet in de hand te hebben of de zender blijft.
Wie zich lokale omroep wil noemen, heeft toestemming nodig van het Commissariaat van de Media. Die beslist op voordracht van de gemeente. De licentie voor de stad Utrecht ligt nu nog bij een stichting die nauw samenwerkt met RTV Utrecht. Die beheert de lokale radiozender Bingo FM en de televisiezender UStad. Die zenders worden gevuld met hulp van de regionale zender RTV Utrecht.
Ook jongerenzender FunX Utrecht en wijktelevisie U in de Wijk werken samen met RTV Utrecht. Maar dat verandert volgend jaar, want dan raakt de Utrechtse Omroep Stichting zijn licentie kwijt. Iedereen mag inschrijven om die licentie over te nemen, maar dan moet je wel voldoen aan veel voorwaarden. Die worden onder andere geformuleerd door de gemeente.

Mediaplatform

De gemeente liet eerder een commissie kijken naar het mediabeleid in de stad. Die commissie stelde vast dat dat beleid ontbreekt en schreef een plan. Ondertussen besloot de gemeente fors te bezuinigen op de subsidie voor de lokale omroep. Daar kwam veel verzet tegen en dus werd een deel van de bezuiniging teruggedraaid. Maar niet het hele bedrag werd teruggedraaid.
Ondertussen moet er een nieuwe licentie worden uitgegeven. Partijen die die licentie willen hebben moeten zich voor 8 oktober melden. Maar tot vanavond was niet duidelijk aan welke voorwaarden de toekomstige omroep moet voldoen.
Vier mediapartijen hebben aangegeven dat ze gezamenlijk een aanvraag willen indienen. DUIC, FunX, U in de Wijk en RTV Utrecht willen een mediaplatform oprichten waarin ze met zijn allen de journalistieke taken in de stad op zich nemen. De partijen hebben laten weten dat ze willen onderzoeken of ze samen kunnen werken, maar dat de termijn tot 8 oktober te kort is.

Wijkverslaggeving

Tot vandaag werd in de eisen van de gemeente Bingo FM niet genoemd. En dat zint de gemeenteraad niet. Raadslid Bert van Steeg van het CDA pleitte dat Bingo FM een rol krijgt in de wijkverslaggeving, zijn voorstel daarover werd aangenomen. De PVV ging een stapje verder. In de plannen van de gemeente wordt FunX wel genoemd. PVV-er David Bosch wilde die zender uit de gemeentelijke plannen schrappen en laten vervangen door Bingo FM. Dat idee kreeg steun van diverse partijen, maar het amendement - een wijzigingsvoorstel - werd toch weggestemd door een meerderheid van de gemeenteraad.
Wethouder Eva Oosters is zich inmiddels bewust dat de gemeenteraad Bingo FM niet kwijt wil. Maar zij betoogt dat zij er niet over gaat, de aanvragers voor een nieuwe licentie zijn degene die de inhoud van hun aanvraag invullen. Ze zei de raad toe, om aan de mediapartners door te geven dat de raad daarin graag ziet dat Bingo FM blijft bestaan.
Die opmerking bevalt Gerard Schuiteman, directeur van RTV Utrecht: “Je hoort dat er breed in de raad warme gevoelens zijn voor Bingo FM. De wethouder gaf aan die ook te hebben en dat ze het warme gevoel voor Bingo zal overbrengen aan de mediapartijen die het plan voor de lokale omroep gaan maken.”

Bezuiniging

Verder gaf Oosters toe dat de eisen zoals ze in eerste instantie op tafel lagen, minder streng zullen worden toegepast. Een wijzigingsvoorstel die de ‘eisen’ veranderde in ‘wensen’ werd door een grote meerderheid van de raad aangenomen. In de oorspronkelijke eisen van de gemeente stond niets over Bingo FM, maar als de aanvragers toch met een voorstel komen om de zender in de lucht te houden, dan is dat volgens de wethouder en de gemeenteraad geen probleem.
Oosters had ook minder goed nieuws: er is geen extra geld beschikbaar voor de nieuwe lokale omroep, de bezuiniging die er was, die blijft staan.