Roep om verbod op vleesreclames in Utrecht

© ANP
Utrecht - Een verbod op vleesreclames in de openbare ruimte. Dat willen de Partij voor de Dieren en GroenLinks in Utrecht. Ze zijn geïnspireerd door Haarlem, die dit als eerste stad in de wereld doet vanwege de negatieve gevolgen van vleesproductie op het klimaat. Vanaf 2024 wordt het verbod daar in fases ingevoerd.
De fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks in Utrecht zien meerdere redenen om vleesreclames te verbannen uit het straatbeeld. "Denk bijvoorbeeld aan al het onfortuinlijke dierenleed, het enorme waterverbruik, ontbossing en de ongewenste stikstofuitstoot die gepaard gaan met de productie van vlees."
Partij voor de Dieren ziet wel kansen voor een verbod. De fractie slaagde er eind vorig jaar ook in om zogenoemde fossiele reclames voor bijvoorbeeld auto's en vliegvakanties te weren uit de openbare ruimte in Utrecht. "Reclame-uitingen mogen geweerd worden als ze in strijd zijn met een groter, overstijgend collectief belang zoals de volksgezondheid. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vindt de vrijheid van meningsuiting dan van ondergeschikt belang", aldus de partij.
Raadsleden Maarten van Heuven (PvdD) en Rachel Heijne (GL) willen van het college weten of het hierin voldoende onderbouwing ziet om ook vleesreclames te weren. Dit zou dan onderdeel moeten worden van toekomstige aanbestedingen en contracten. Partij voor de Dieren en GroenLinks zien graag dat Utrecht vooruitlopend op een echt verbod al in gesprek gaat met exploitanten en aanvragers van reclame over het weren van vleesreclames bij ov-haltes, de reclamemast langs de A2, rotondes, steigerdoeken, billboards en vitrines.
Er is wel nog een goede omschrijving van ‘vleesreclame’ nodig, stellen de fracties. Het kan bijvoorbeeld om varkens- en rundvlees gaan, maar ook om gevogelte en vis. Partij voor de Dieren en GroenLinks vragen het college met een definitie te komen, al dan niet in overleg met het Haarlemse stadsbestuur.