Utrecht trekt beurs voor extra kosten vogelgriep

© RTV Utrecht
Utrecht - Dierenbeschermingsorganisaties in Utrecht hebben de afgelopen tijd veel extra kosten maken door de uitbraak van vogelgriep. Ook komend jaar zal dit naar verwachting het geval zijn. De gemeente komt daarom tussentijds met een vergoeding. Het is een compensatie voor bijvoorbeeld extra ritten en zorg en beschermende middelen voor medewerkers en vrijwilligers.
Met de Dierenambulance worden intussen gesprekken gevoerd om het ophalen van dode, vermoedelijk besmette vogels in het contract op te nemen. Deze taak wil de gemeente financieren met de extra middelen die zijn opgenomen in het coalitieakkoord. Verder krijgt de Vogelopvang hulp bij het verkennen van locaties voor een quarantainehok. Op het huidige terrein is daar geen ruimte voor.
Het opvangen van zieke wilde vogels is geen officiële taak voor overheden, maar Utrecht kiest ervoor om dit toch te doen. "Wij vinden het belangrijk dat zieke en dode vogels opgehaald worden, niet alleen voor het welzijn van dieren, maar ook voor de volksgezondheid", schrijft wethouder Linda Voortman aan de gemeenteraad. Utrecht heeft dit in één contract met de Dierenbescherming geregeld. Voor de uitvoering wordt onder meer samengewerkt met de Dierenambulance Utrecht en de Vogelopvang Utrecht.
De gemeente wacht verder op actie van het ministerie om de verantwoordelijkheden rondom wilde vogels met vogelgriep te coördineren. "Wij verwachten dat dit op de lange termijn zorgt voor een eenduidige en robuuste aanpak", aldus de wethouder. "Daarom zullen wij nu zelf geen actie ondernemen om dit te coördineren met de waterschappen in ons gebied."