Utrecht erkent fouten nadat inwoner recht heeft op bijna 1 miljoen euro aan dwangsommen

© RTV Utrecht / Timo Anceaux
Utrecht - Wethouder Rachel Streefland erkent dat de gemeente fouten heeft gemaakt nadat een inwoner recht had op 930.000 euro omdat er te laat werd gereageerd op bezwaarschriften en verzoeken om informatie. Dat antwoordt de wethouder op raadsvragen van de VVD.
"Er is ingegrepen op een te laat tijdstip", schrijft de wethouder. Dat komt onder meer vanwege de "uitzonderlijke omvang en complexiteit van het dossier".

Werfkelders

De langslepende kwestie begint in 2017, als inspecteurs van de gemeente constateren dat het pand en de werfkelders van de man en zijn buurman in zeer slechte staat van onderhoud verkeren. Het juridische gevecht start als de gemeente daarna vindt dat de man en zijn buurman de bouwregelgeving overtreden.
Tegen vrijwel elk besluit van de gemeente maakt de man vervolgens bezwaar, waarop de gemeente vaak niet of veel te laat reageert. Ook vraagt hij regelmatig informatie bij de gemeente op, die hij vervolgens niet krijgt.
De man krijgt keer op keer gelijk van de rechter, waardoor de dwangsommen die de gemeente hem moet betalen snel oplopen. Het levert de gemeente in juli nog een reprimande op van de rechter. Die vraagt zich verbaast af hoe Utrecht er wél toe kan worden bewogen om tijdig beslissingen te nemen als zelfs het betalen van torenhoge dwangsommen niet helpt.

120 beroepen

In de antwoorden op de raadsvragen wijst Streefland onder meer op de grote hoeveelheid bezwaren die de man indiende. "Het gaat alleen al om 120 beroepen." Daar bleek het ambtelijke apparaat niet tegen bestand. "Wij moeten met u constateren dat de huidige reguliere werkwijze en organisatie tegen een dergelijke mate van complexiteit niet opgewassen is gebleken."
Streefland laat ook weten dat het betaalde bedrag tot nu toe lager is uitgevallen is dan 930.000 euro. In totaal is er een bedrag van bijna 360.000 euro aan de man betaald. Op de rest van het bedrag heeft de man wel recht, maar daar heeft hij (nog) geen aanspraak op gemaakt.
Er loopt inmiddels een extern onderzoek dat moet leiden tot een plan van aanpak zodat het in de toekomst niet meer zover uit de hand kan lopen. De rechtszaken tussen de man en de gemeente zijn ondertussen nog niet voorbij. Binnenkort vinden ze elkaar weer voor de rechter.