Ondernemer vreest teloorgang papierinzameling in Utrecht

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Het recyclingbedrijf PRU/MRU dreigt te moeten vertrekken uit Utrecht. Het bedrijf moet plaatsmaken voor woningbouw en de gemeente weigert om een nieuw stuk terrein ter beschikking te stellen, zegt PRU/MRU. Het bedrijf vreest dat de inzameling van oud-papier fors duurder wordt, en dat vrachtwagens veel extra kilometers moeten maken.
Papierrecycling Utrecht en Metaalrecycling Utrecht hebben nu nog een loods en een terrein aan de Groenewoudsedijk in Papendorp, vlak naast de plek waar vroeger de Utrechtse Bazaar zat. Die laatste is al vertrokken en als het aan de gemeente ligt is PRU/MRU aan het eind van het jaar ook weg. In het gebied moeten woningen gebouwd gaan worden.
PRU krijgt zijn oud papier uit de stad Utrecht en de omliggende gemeentes. De grootste leverancier van oud papier is de gemeente Utrecht. In de loods en op het terrein wordt het papier gesorteerd. Plastic en ander afval wordt uit de berg papier gehaald. Daarna wordt papier en karton gescheiden en in balen geperst. Die balen worden aan de papier- en kartonindustrie geleverd voor hergebruik.
(Tekst loopt door na de afbeelding)
De gemeente Utrecht is de grootste leverancier van oud papier
De gemeente Utrecht is de grootste leverancier van oud papier © RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
PRU/MRU huurde in 1994 het terrein van Akzo-Nobel, die de grond een jaar later aan de gemeente verkocht. Begin dit jaar liep het huurcontract tussen gemeente en PRU/MRU af. Directeur Charles van Doorn zag aankomen dat hij moet vertrekken. Al in 2019 begon hij gesprekken met de gemeente over verplaatsing van zijn bedrijf. Maar die geeft niet thuis, tot frustratie van Van Doorn.
De oplossing van de problemen van PRU/MRU ligt voor de hand, volgens Jasper Benus, bedrijfsadviseur die het recyclebedrijf bijstaat. “Een kilometer verderop ligt een passende locatie, die in ontwikkeling is, het circulaire bedrijventerrein Strijkviertel”, legt hij uit. “Maar daar moeten hoogwaardige bedrijven komen, met 100 werknemers per hectare. En daar voldoet PRU/MRU niet aan.”

In gesprek

De gemeente erkent dat ze al ruim twee jaar met het bedrijf in gesprek zijn. Woordvoerder Jesse Holweg van de gemeente zegt: “Dit doen we mede gezien de bijdrage van dit bedrijf aan de circulaire ambities van de stad. Er is gewezen op meerdere locaties en de gemeente heeft ook bij regiogemeenten geïnventariseerd of er alternatieven zijn. Dat heeft tot nu toe nog geen nieuwe plek opgeleverd.” Uit raadsvragen van een jaar geleden blijkt, dat de gemeente geen prioriteit geeft aan het verwerken van oud papier, daarvoor is te veel ruimte nodig. Op het bedrijventerrein Strijkviertel wil de gemeente vooral bedrijven vestigen die relatief veel werknemers in dienst hebben, is te lezen in de antwoorden van het college.
Papierfabriek moet wijken voor woningbouw
Als het niet lukt om een plek voor het bedrijf te vinden, dan heeft dat grote gevolgen voor de inzameling van oud-papier, denkt Van Doorn. “Zonder alternatief moet al het papier straks tientallen kilometers verderop worden gebracht. Dat zorgt voor een enorme toename aan CO2-uitstoot. Bovendien zijn er op dit moment te weinig chauffeurs. Uiteindelijk zal het de inwoners van de stad en regio veel meer gaan kosten.” Ook clubs en verenigingen die oud papier inzamelen zullen dat merken, de opbrengsten gaan omlaag.
PRU/MRU is ondertussen een lobby begonnen, richting de gemeente en gemeenteraadsleden. Het bedrijf heeft een onderzoek laten doen, door adviesbureau Ecorys. Die concludeert: “Het wegvallen van de verwerkingscapaciteit van met name PRU zou zeer grote maatschappelijke gevolgen hebben voor de afvalverwerking en recycling in de regio Utrecht, mede omdat andere papierondernemingen niet de verwerkingscapaciteit hebben om het oud papier van het verzorgingsgebied van PRU over te nemen.”
Van Doorn hoopt dat de gemeente hem iets meer tijd gunt om een oplossing te vinden, het sluiten van zijn bedrijf over een paar maanden is wat hem betreft geen optie.
© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel