Gemeente Utrecht wilde posters actiegroep Gendertwijfel niet weigeren: 'Vrijheid van meningsuiting'

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - De gemeente Utrecht had geen mogelijkheid om de omstreden posters van actiegroep Gendertwijfel uit de stad te weren. Dat antwoordt wethouder Susanne Schilderman op vragen uit de gemeenteraad.
De campagne tegen de landelijke transgenderwet is inmiddels beëindigd, dus de posters hangen niet meer in Utrecht. Maar als ze er nog gehangen hadden, was het lastig om ze te laten weghalen. Volgens Schilderman heeft dat te maken met de vrijheid van meningsuiting. Zeker voor politieke discussies is die vrijheid een groot goed, volgens de wethouder.
De posters roepen op een website te bezoeken waar wordt geprotesteerd tegen de nieuwe transgenderwet. Op de site schrijven artsen, wetenschappers, journalisten andere Nederlanders over hun zorgen. Volgens de vooral christelijke ondertekenaars van het manifest kunnen transgenders te gemakkelijk van geslacht veranderen als de wet wordt aangenomen.
Met name vanuit de LHBTI-gemeenschap is er grote moeite met de campagne. Transgenders zeggen zich gekwetst te voelen door de posters. Eerder al werd een bushokje vernield omdat er een zo'n poster hing.

'Misleidend en gevaarlijk'

Enkele partijen uit de raad onder aanvoering van de Partij voor de Dieren ondersteunen die bezwaren. De lokale politici noemen de posters ‘misleidend, onnodig en gevaarlijk’. Ze roepen de wethouder Schilderman op de posters uit de openbare ruimte te verwijderen. Maar de wethouder benadrukt dat de campagne al voorbij is.
Schilderman zegt onder meer dat de gemeente een licentie heeft verleend aan een exploitant die een grote mate van vrijheid heeft om te bepalen wat er in de bushokjes hangt. Het is de taak van de Reclame Code Commissie om te toetsen of reclames aanstootgevend zijn. Schilderman riep Utrechters die zich gekwetst voelen massaal een klacht in te dienen bij de RCC. Ze gaf duidelijk aan dat het Utrechtse college van B&W moeite heeft met de campagne, en achter de LHBTI-gemeenschap te staan.