Actieplan kamernood: 60.000 nieuwe studentenwoningen in 2030

© ANP
Utrecht - Om de kamernood in steden als Utrecht terug te dringen, gaan woningcorporaties en commerciële huisvesters de komende acht jaar 60.000 betaalbare studenteneenheden ontwikkelen. Ze krijgen daarbij hulp van de gemeenten en onderwijsinstellingen. Dat staat in het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030 dat het kabinet vandaag presenteert.
De studenteneenheden moeten gerealiseerd worden door nieuwbouw en het beter benutten van de bestaande bouw door hospitaverhuur te stimuleren. Ook wordt ingezet op het versneld bouwen van meer flexwoningen, 37.500 in de periode 2022-2024.
Sociale en commerciële huisvesters moeten voor zover mogelijk geld en capaciteit beschikbaar stellen. Ook zijn met omliggende gemeenten afspraken gemaakt over het huisvesten van studenten in de regio en (tijdelijke) huisvesting op campussen. Het kabinet investeert 37 miljoen euro via een stimuleringsregeling.
Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) is tevreden met het plan. Hij vindt dat iedere student de mogelijkheid moet krijgen om op kamers te kunnen wonen. "Het is een bijzonder moment om het ouderlijk huis te verlaten en de stap naar zelfstandigheid te zetten. Maar voor velen is het simpelweg ook een noodzakelijke voorwaarde als je een studie in een stad ver van je huis wilt gaan volgen. Om deze keuze te kunnen maken is er voldoende studentenhuisvesting nodig. Daarom slaan we de handen ineen met verschillende partijen."

Grip op instroom internationale studenten

Het kabinet wil ook het aantal internationale studenten terugdringen om het grote tekort aan kamers op te lossen. Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs wil universiteiten en hogescholen in staat stellen de instroom te beheersen, "zonder dat de voordelen van internationalisering in het gedrang komen". Begin volgend jaar komt hij met voorstellen aan de Tweede Kamer.
Minister Dijkgraaf: "Dat er iets moet gebeuren aan het kamertekort, staat voor mij vast. Het kost studenten veel tijd, stress en energie om een kamer te bemachtigen, als het al lukt of ze besluiten om toch thuis te blijven wonen. Terwijl een studentenkamer zo belangrijk is. Daar vind je de rust en ruimte om te ontdekken wie je bent én wat je met je leven wilt doen. Elke student verdient zo’n plek. Met dit actieplan kunnen we samenwerken om de grote uitdagingen rond studentenhuisvesting aan te pakken."