Opening Academisch jaar: Veel aandacht voor sociale veiligheid binnen de universiteit

Een foto van de opening van het academisch jaar 2021
Een foto van de opening van het academisch jaar 2021 © RTV Utrecht / Peter Knieriem
Utrecht - Vanmiddag is de viering van de opening van het academisch jaar in de Domkerk. Tijdens deze viering is er veel aandacht voor sociale veiligheid op de universiteit.
Eén van de sprekers is organisatiepsycholoog en universiteitshoogleraar Naomi Ellemers, zij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar het gevoel van veiligheid binnen de universiteit, het rapport daarover is aangeboden aan de Tweede Kamer: "In de wetenschap leiden we jonge mensen op. En het is belangrijk dat er vertrouwen en transparantie is."
Als er geen transparantie is en studenten en wetenschappers voelen zich niet veilig dan gaat het verzamelen en delen van kennis niet goed, stelt Ellemers. "Sociale veiligheid is in de wetenschap geen bijzaak, het is een kernonderdeel van waar we mee bezig zijn."
Er is twee jaar gewerkt aan het onderzoek en het opstellen van een advies richting Den Haag. "De aanbeveling is om er heel anders naar te kijken dan dat tot nu toe is gedaan. Want maatregelen die tot nu toe zijn genomen, blijken niet effectief." Ellemers doelt op het anders inrichten van het werkveld. "Een belangrijke conclusie uit ons onderzoek is dat de mensen die tot nu toe de taak hadden om dit op te lossen, aan hebben gegeven dat het niet lukt. Er is dus een probleem met het oplossen van het probleem."
Sociale veiligheid heeft niet alleen te maken met grensoverschrijdend gedrag, dat is wat volgens Ellemers mensen vaak denken. "Het kan ook intimidatie zijn, machtsmisbruik of pestgedrag. Als er een klimaat is waardoor mensen niet durven meepraten of iets durven zeggen dan is dat al niet veilig."

Studenten zonder kamer

Naast de grote uitdaging van het verbeteren van de sociale veiligheid binnen de universiteit, starten veel buitenlandse studenten het jaar ook met een moeilijke opgave. Namelijk het vinden van een kamer.
Deze zomer deed de Universiteit Utrecht een opvallende oproep aan studenten. Ze gaven het advies om niet te komen studeren in de stad als je nog geen kamer hebt. De universiteit liet in de zomer weten: "We doen dit met pijn in het hart, want internationaal talent is belangrijk voor ons onderzoek en onderwijs." Hoeveel studenten gehoor hebben gegeven aan die oproep is onbekend, maar uit onderzoek van RTV Utrecht blijkt dat ten minste tientallen studenten vandaag aan hun studie beginnen terwijl ze nog geen onderdak hebben.
Een Utrechtse horeca ondernemer wil voor studenten wel een uitkomst bieden en doet een bijzondere oproep. In ruil voor werk bij hem in de zaak kan hij studenten een kamer aanbieden. Op zijn oproep hebben vooral veel buitenlandse studenten gereageerd.