Brede steun van Utrechtse politiek voor exclusief toewijzen van huurwoningen aan statushouders

© RTV Utrecht / Evie Westland
Utrecht - Een grote meerderheid van de Utrechtse raad is blij met de keuze van het college om zes weken lang vrijkomende sociale woningen aan statushouders te geven. Vrijwel alle partijen hadden complimenten. Alleen de VVD en de PVV hadden ernstige kritiek op de tijdelijke maatregel. De complimenten golden vooral de grote lijn van de keuze, op details was er wel kritiek, met name dat het besluit genomen werd tijdens het reces, de zomervakantie van de politiek.
De wethouders Rachel Streefland (ChristenUnie) en Dennis de Vries (PvdA) waren zichtbaar in hun nopjes met alle complimenten uit de raad. Die complimenten waren dan ook nagenoeg raadsbreed, zoals van oppositiepartijen als Denk, EenUtrecht (“Moedig besluit om genomen te hebben”), Partij voor de Dieren (“Blij dat de gemeente hier werk van maakt”) en Utrecht Solidair (“Ik ben zelden zo trots geweest op de gemeente”) En ook alle coalitiepartijen waren vol lof. Al werd de vinger ook door coalitiegenoot GroenLinks op de zere plek gelegd. “Het is ongebruikelijk en onorthodox, maar pijnlijk voor sommige Utrechters die op een wachtlijst staan", zei Meike Hellevoort.
Milde kritiek kwam er van het CDA en EenUtrecht. Die kritiek gold vooral het moment dat de maatregel bekend werd. Het besluit viel op een moment dat de gemeenteraad op vakantie ging. Jantine Zwinkels van het CDA: “De timing wel heel ongelukkig. We zijn als raad niet aan zet geweest.” Ook EenUtrecht had graag gezien dat een dergelijk ingrijpend besluit genomen zou moeten worden na een goed debat in de raad. Dat zou betekent hebben dat de uitvoering van de maatregel zes weken later was geweest.

Onrechtvaardig

De VVD was veel kritischer, raadslid Tess Meerding voelde zich overvallen door de brief van de wethouder. “Dat besluit riep enorm veel reacties en boosheid op in onze stad en ver daarbuiten. Voor de VVD is het plan onacceptabel en onrechtvaardig”, zei de liberaal in de raad. “De VVD vindt dat sociale huurwoningen nooit massaal met voorrang naar statushouders mogen gaan, ten kosten van mensen die al lang op de wachtlijst staan voor een woning.”
David Bosch van de PVV was het felst van allemaal, hij interrumpeerde veelvuldig. Zijn stelling is dat deze crisis wordt veroorzaakt doordat Nederland veel te veel mensen toelaat tot Nederland. Volgens de PVV gaat het niet altijd om vluchtelingen, maar ook om ‘gelukszoekers’. Hij hamerde keer op keer op het feit dat de partijen in de raad de echte Utrechter in de kou laten staan. “Het is een grove schande”, zei Bosch. “Onze eigen mensen worden keihard gediscrimineerd en iedereen hier lijkt dat prima te vinden.”

Urgentie

Wethouder Rachel Streefland (ChristenUnie) legde uit de maatregel noodzakelijk was, omdat er een stevige vluchtelingencrisis is, onder andere aangewakkerd door de oorlog in Oekraïne. Ze benadrukte dat ze snapt dat er ook Utrechters zijn die al lang met urgentie op een huis wachten. Ze zei: “Alle doelgroepen zijn ons even lief.”
Wethouder Dennis de Vries (PvdA) zei: “Dit was iets was moest.” Normaal gesproken gaat 30 procent van het aanbod sociale woningen naar mensen met urgentie. Die groep bestaat uit veel meer woningzoekenden dan statushouders. Volgens hem was een andere optie om gedurende de rest van het jaar alle woningen uit die 30 procent aan statushouders te geven. Maar dat was nog onwenselijker, het zou langer duren. Volgens de wethouder kwam de huidige oplossing van de corporaties zelf. In de zomer wordt er relatief weinig gereageerd op het aanbod van woningen en zou het dus de minste pijn doen. “Ik geef toe, dit verdient niet de schoonheidsprijs, ik had het graag liever anders gedaan. Maar we hebben het naar eer en geweten gedaan.”