Utrecht aan ministers: 'Compenseer studenten landelijk op energierekening'

© StockSnap, Pixabay
Utrecht - De gemeente Utrecht roept ministers Dijkgraaf en Schouten met klem op om studenten via een landelijke compensatie te helpen met het betalen van hun energierekening. "Gemeenten lijken verantwoordelijk te worden voor de compensatie en dat heeft enorme consequenties."
Op dit moment hebben veel gemeenten op advies van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid studenten niet opgenomen in de regeling voor energietoeslag. Maar een rechter oordeelde onlangs dat studenten niet bij voorbaat mogen worden uitgesloten. Ook stelt de rechter dat compensatie door gemeenten via individuele bijzondere bijstand geen oplossing is.
"Door deze gerechtelijke uitspraak lijken gemeenten alsnog verantwoordelijk te worden voor compensatie voor de gehele groep uitwonende studenten", schrijft de Utrechtse wethouder Linda Voortman vandaag in een brief aan ministers Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen). "Voor de compensatie van studenten ontvangen wij geen middelen en er is geen uitvoeringscapaciteit."

'Landelijke oplossing nodig'

Als gemeenten energietoeslag aan studenten moeten uitbetalen wordt de groep die recht heeft op de toeslag in verschillende gemeenten meer dan verdubbeld. En dit terwijl er volgens de wethouder al veel werkzaamheden onder druk zijn komen te staan doordat het verwerken van de energietoeslag veel capaciteit heeft gekost. "Hierdoor loopt bijvoorbeeld de wachttijd voor een inwoner die recht heeft op (bijzondere) bijstand ook verder op."
De gemeente vreest dan ook dat het verwerken en uitbetalen van de energietoeslag aan studenten ten koste gaat van andere inwoners die hulp nodig hebben. "Een landelijke oplossing biedt ruimte aan gemeenten om komend najaar de focus te houden op ondersteuning van een steeds grotere groep inwoners die door het ijs dreigt te zakken."
Met een landelijke oplossing kunnen gemeenten de focus houden op de steeds grotere groep inwoners die door het ijs dreigt te zakken
Utrechtse wethouder Linda Voortman

Klap op klap

Volgens de wethouder loopt de nood op voor een grote groep studenten. "Zo dreigen jongeren, die op verschillende manieren zwaar zijn getroffen, nog een financiële tegenslag zelf op te moeten vangen. Het risico dat zij hierdoor met grote schulden aan hun volwassen leven moeten beginnen is daardoor groot."
Hoogste tijd voor een landelijke oplossing, vindt de wethouder. De uitvoeringsorganisatie Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO) zou hier een belangrijke rol in kunnen spelen, omdat zij de studenten al in beeld hebben en over de juiste rekeningnummers beschikken "Kortom, dit is een efficiëntere oplossing dan dat gemeenten deze klus individueel oppakken."
De brief die Voortman vandaag heeft verzonden is ondertekend door dertien andere studentensteden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Groningen, en zeven politieke jongerenorganisaties, zoals de Jonge Socialisten en CDJA.